מצב הנשים הדרוזיות

מזהה: 3961

ראיית מצב הנשים הדרוזיות היום כחלק משמעותי בחיי הקהילה והחברה הדרוזית נותן לי מוטיבציה להיות חלק מהן, להשכיל ולהשתלב בתפקידים גבוהים במעגל התעסוקה. הנשים הללו מהוות עבורי השראה כיצד להיות דמות משפיעה על ילדות דרוזיות שחולמות ורוצות להגשים את עצמן בעתיד ולתת להן דוגמה כיצד ניתן לעשות זאת ולא לפחד.

סקירתי את התקופות השונות תרמה להבנת רציונאל העבודה בכך שאנו רואים שנשים חוו את היציאה לאקדמיה בצורות שונות לאורך השנים כאשר בתחילה זה לא היה מקובל כלל והיום זה כבר מקובל.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.