משיתמ ההיגיינה - נקודות חוזקה וחולשה

מזהה: 3942

נקודות החוזקה של משימת ההיגיינה הן האמצעים להמחשה, כפי שנכתב למעלה, גם תמונות וגם סיפור, המאפשרות נקודות מבט וגירוי חושים אחרים עבור התלמידים, דבר שיכול להרחיב את יכולת ההפנמה ואת תהליך הלמידה. בנוסף, נראה שהמשימה מאוד מחוברת לחיי היום יום של התלמידים ויש לכך ערך גבוה בעבורם ורכישת כישורי חיים מתאימים. נקודת החולשה של המישמה טמונה בעיניי בפער בין שלבי המעגל לתוצר שלו. בתוצר מצופה מהתלמידים להקפיד על ההיגיינה העצמית שלהם באמצעות טבלת מעקב אחר פעילויות מוגדרות שאין אליהן התייחסות במעגל ההפנמה המדובר. יש פער בין היכולת לזהות פנים מלוכלכים ולזהות שיש ילדה לא נקייה בסיפור, לבין הבנה והפנמה של חשיבות צחצוח השיניים, הקפדה על הופעה נקיה, שטיפת ידיים וסירוק, כפי שמצופה מהם בטבלה היומית. הדרישה הסופית מהם נראית כלא קשורה לשאר מרכיבי המעגל וחסר חלק מקשר או בניה אחרת של המעגל על מנת להוביל את התלמידים להפנמת ההרגלים הנדרשים מהם בתוצר.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.