משתמשי שתל שבלולי

מזהה: 2338

ניתן להסיק כי משתמשי CI מיומנים מראים פעילות דמוית נורמאלית במהלך ביצוע משימות ויזואליות-שמיעתיות. לכן משתמשי CI בקיאים ולא בקיאים אינם מהווים קבוצה אחידה, כפי שנהוג היה לחשוב, בעבר.אי לכך יש להתחשב ברמת הביצועים של קבוצת CI המיומנים במחקרי המשך, בנושא של אינטראקציה שמיעתית –ויזואלית.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.