נושאים מרכזיים איתם מתמודדים מבוגרים בגיל השלישי

מזהה: 5862

בראיון עלו נושאים מרכזיים אשר עמם מתמודדים מבוגרים בגיל השלישי. נראה כי השינוי המשמעותי ביותר בגיל השלישי הינו הפרישה ממקום העבודה, אשר לה השלכות רחבות על כל תחומי חייו של האדם. בראיונה של לאה עלו מספר רעיונות אשר עשויים להעיד על מסקנה רחבה יותר אודות המשתייכים לגיל השלישי. בין הקונפליקטים עמם מתמודדת לאה מאז הגיעה לגיל השלישי ופרישתה ממקום עבודתה הם אובדן של תעסוקה וירידה בפרודוקטיביות, בדידות אל מול חברה ופעלתנות חברתית ומציאת משמעות באורח החיים החדש אשר הסביבה החברתית בו היא משמעותית במציאת אסטרטגיית ההתמודדות של האדם.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.