נושא דיני עונשים - היסוד העובדתי

מזהה: 3467

באשר לעבירה המיוחסת לאלכס ביחס לשלומי, לפי הוראות סעיף 2323 (דימיוני)[1] הרי שכאן ננתח הן את היסוד העובדתי והן את היסוד הנפשי שבעבירה המיוחסת לאלכס.

נתחיל בניתוח היסוד העובדתי : באשר להתנהגות האסורה שיש לבחון תחילה בעניינו של אלכס, הרי אין ספק כי מרכיב זה ביסוד העובדתי אל אלכס, מתקיים, שכן אלכס הינו בעל כשרות משפטית, ולא צוין אחרת בנתוני השאלה בעבודה, וכן הוא התנהג התנהגות אסורה, עת כלא את שלומי לשבוע ימים במחסן של ביתו. הבעייתיות אשר עלולה להתקיים בעבירה המיוחסת לאלכס, היא במרכיב של התוצאה, שכן לא ברור דיו אם ניתן לקבוע כי אלכס צפה כי התנהגותו האסורה תביא לידי חבלה חמורה שנגרמה בסופו של יום לשלומי. הסיבה לטיעון זה אשר עלול להיות טיעון בעל חשיבות מכרעת בדיון המשפטי שיתנהל בעניין האישום כנגד אלכס, בבית המשפט, הוא מבחן הצפיות של אלכס לתוצאה שבסופו של יום נגרמה לשלומי. הרי בעובדות המקרה צוין באופן ברור וחד משמעי כי שלומי הגיע לבית החולים עם מצב של אי ספיקת כליות בגלל שבמשך שבוע בו היה כלוא במחסן ביתו של אלכס, לא שתה כמויות מספיקות של מים, אולם צוין גם כי הרופאים שטיפלו בו, הודיעו להוריו כי מצבו ישתפר עם קבלת טיפול רפואי טוב. יחד עם כל אלה, מצבו של שלומי התדרדר באופן פתאומי, ללא כל צפי אף מצד הרופאים המטפלים, אשר גם לא הבינו מה הסיבה שהביאה להתדרדרות הקשה הזו במצבו הרפואי של שלומי, עד אשר הפרופסור בבית החולים לקח יוזמה ופנה לעמיתו בארצות הברית, שגם הוא לא ידע את הסיבה אשר הביאה להתדרדרות הקשה במצבו הבריאותי של שלומי, עד אשר בעזרת המתמחה של המחלקה, הצליחו הרופאים לאתר את הסיבה, הנעוצה במחלה גנטית נדירה ביותר, אשר התרחשה 80 פעמים בעולם על פי הדיווחים בספרות הרפואית.

 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.