נושא האם סביבה מועשרת חברתית תוליך להאטה בהפחתת הערך?

מזהה: 3390

האם סביבה מועשרת חברתית תוליך להאטה בהפחתת הערך? וסביבה מועשרת חברתית תוליך להפחתה בבחירה לא אופטימלית?

מחקר אחר שנעשה בספרות על התמכרות לסמים דרך בעלי חיים, העלה מסקנות כי לסביבת הגידול יש השפעה על אופן הבחירה של אדם או בעל חיים. באחד הניסויים שבדקו זאת עלה כי חולדות שחיו תחת סביבה מעושרת חברתית, נטו להיות פחות אימפולסיביות בבחירה שלהן וזאת לעומת חולדות שחיו בבדידות. לכן מחקרים אלו תומכים בהשערה כי לסביבה ישנה גם כן השפעה על הבחירה האופטימלית.

 הקשר בין מאפייני אימפולסיביות לבין בחירה לא אופטימלית והממצאים ביחס להשערה זו:

את הבחינה של הקשר בין המאפיינים של אימפולסיביות לבין בחירה לא אופטימלית ערכו החוקרים על ידי ניסוי בחיות שלא קיבלו אוכל. מה שעלה מהממצאים הוא שככל שהחיות נמצאות בתוך תנאי רעב גדולים יותר כך הם ייטו להתנהג בצורה אימפולסיבית יותר והבחירה שלהם לא תהיה אופטימלית. מה שמאפיין אימפולסיביות ובחירה לא אופטימלית, זה חוסר המחשבה לפני. התנהגות אימפולסיבית היא מהירה ולא מאפשרת הרבה מחשבה ולכן היא יכולה להביא לתוצאה של בחירה לא אופטימלית והחוקרים קישרו זאת להתנהגות של מהמרים.

הבחנה בין K גבוה לK נמוך:

ההבחנה של ערך הk  שימשה את החוקרים לחלוקה של היונים לשני ערכים, אלו עם הערך K הגבוה לעומת אלו עם הערך K הנמוך וזאת על מנת לבחון את ההתנהגות של כל יונה. כך במהלך הניסוי יכולים היו החוקרים לבחון את ההתנהגות של כל יונה ולקשר אותה לערך K שהגדירו לכל אחת.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.