נישואין שניים

מזהה: 2451

נישואין שניים. יצירת אינטראקציה חברתית חדשה היא מטלה לא פשוטה בגיל מבוגר (Birditt et al., 2005), לא כל שכן עת שמערכת הזוגיות הקודמת התפרקה מסיבות כאלו ואחרות. יתרה מכך, כפי שציינו לעיל, הקשר עם ההורים הוא קשר משמעותי ביותר לשימור הקשר עם הנכדים, כך שכניסה למערכת זוגית חדשה יכולה לפגוע בעקיפין בקשר עם הנכדים. ואחרון, לפי רייסמן  (Riessman, 1990) נמצא שנשים מדווחות על שליטה עצמית חזקה יותר לאחר הגירושים וגברים על פתיחות כלפי השונה ויכולות בין אישיות גבוהות יותר, כך שכניסה למערכת נישואין מעלה חשש שהם כבר לא יוכלו להיות ציפורי דרור בעלי יכולות גבוהות. דהיינו מכל הטיעונים לעיל ניתן ללמוד שייצא הפסדם בשכרם אילו יינשאו בשנית. לאור זאת ניתן להבין את הממצאים שמלמדים שסבים גרושים לא נוטים, ככלל, להיכנס למערכת זוגית חדשה אחרי הגירושין.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.