ניתוח הסרט Front of the class - האח

מזהה: 2203

האח – בתקופת הילדות, מערכת היחסים עם האח היתה תקינה לחלוטין, ולתסמונת לא היה בה תפקיד. נדמה שזה אחד המקומות שבהם לגיבור היה תפקיד אמיתי ומלא (של אח גדול) שלא הוגדר ולו במקצת ע"י התסמונת, כך שתחושת הערך והנחיצות שלו היתה נורמלית לחלוטין. עם השנים, האח החל לסגל לעצמו התנהגויות של המבוגרים שמסביבו – לקרוא לקולות של אחיו גיהוקים, כפי שאביו עושה, לדוגמא, ובכך בעצם להוות מעין גשר רגשי עבור אחיו אל המציאות הקרה שבחוץ. 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.