נקודת תחילת החיים

מזהה: 3565

בבואנו להקיש על תחילת החיים, הרי שנקודת תחילת החיים צריכה להיות הנקודה בה מופיעה פעילות מוחית. לתפיסה זו יש אף הצדקה פילוסופית ופסיכולוגית, שכן, אנו יודעים כיום כי המוח הוא התנאי לקיום מחשבה, תודעה, רוחניות, רצון וכו'-  כאשר אלו הם המרכיבים הרוחניים המופיעים כמשמעותיים בסעיף  60 ובכך עושה שימוש מתודולוגי הפוך לאותו בסיס טיעון של השוללים הפלות. טיעון זה למעשה עושה שימוש במרכיב מהותי בסעיף 60- הדן ברוח של האדם.

יש לציין כי הטיעון הרואה בשלב הפיכת עובר לאדם ברגע בו מופיעה פעילות מוחית ברחם, עלול להוות כעין חרב פיפיות למצדדים בהפלות- שכן בכך, הם מודים שישנו ייצור אינדיבידואלי ברחם, אולם לעניין טיעון תחילת החיים ברגע ההפריה מבחינה ביולוגית- זוהי תשובה ניצחת. תשובה זו למעשה מושכת את הדיון למחוזות שאינם דטרמיניסטיים בשלב מוקדם והיולי של ההריון.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.