סביבת העבודה המסוכנת בה פועל נתניהו

מזהה: 2011

בחלק זה אנתח את הכתבות "נתניהו פועל בסביבת עבודה מסוכנת" ו"המשטרה צפויה להמליץ להעמיד לדין את שמרון ומולכו בפרשת הצוללות" אשר הופיעו בעיתון הארץ בחודש ינואר 2018. מקריאת הכתבות עולים מספר נושאים הנוגעים למערכת ולתרבות הפוליטית בישראל. לתרבות הפוליטית קיימת השפעה רבה על המערכת הפוליטית בייצור ושימור של משטר דמוקרטי יעיל ויציב.

פרץ מתאר בכתבתו את סביבת העבודה המסוכנת בה פועל נתניהו, מסוכנת לא בשל מצב ביטחוני או כלכלי, אלא בשל סגנון התנהלות שהולך ומידרדר בשנים האחרונות. סגנון התנהלות זה מהווה סכנה גדולה הן לשלטון נתניהו והן לתרבות הפוליטית בישראל (פרץ, הארץ, 10.1.18). סגנון התנהלות קלוקל זה מתואר גם בכתבה בנושא חקירת פרשת הצוללות (תיק 3000), אשר מתארת חשד לשחיתות בעסקה לרכש צוללות וספינות מגרמניה, בה מעורבים אנשי ממשל וצבא וכן עורכי דין המקורבים לראש הממשלה נתניהו (הארץ, 17.1.18).

הקצאה של ערכים לחברה והתדירות היחסית של הציות להקצאה הם המשתנים היסודיים של חיים פוליטיים (איסטון, 1993, עמ' 247). מערכת פוליטית נתונה להשפעות סביבתיות, אשר עלולות לדחוק את המשתנים היסודיים של המערכת אל מחוץ לטווח הקריטי שלהם וליצור לחץ על המערכת. המערכת תוכל להמשיך לתפקד רק כאשר תגיב בצעדים אשר יפחיתו את הלחץ. כלומר, על השלטון לדאוג שהמשתנים הללו ימשיכו לתפקד בתוך הטווח הקריטי שלהם (איסטון, עמ' 248).

אין ספק כי בישראל, ולאור שתי הכתבות המדוברות, קיימת סכנה לתרבות הפוליטית, כאשר המשתנים היסודיים והערכים אשר מהווים את הבסיס לציות הולכים ונדחקים עם כל פרסום נוסף לגבי התנהלות שלטונית לא תקינה. בשנים האחרונות אנו עדים לקיומן של תופעות שליליות רבות בבית ראש הממשלה, כמו חיבור מושחת לאילי הון, שערוריות במעונו, חקירות שלו ושל מקורביו, וניסיונות חקיקה כנגד האינטרס הציבורי הרחב (פרץ, שם). פרסום השיחה של בנו על ידי העיתונאי גיא פלג, היא חיונית כיוון שהיא חושפת אותנו להתנהלות בעייתית של ראש הממשלה בסוגיית מתווה הגז, ולכך נוסף גם הקשר שלו לפרשת שחיתות נוספת, כמו פרשת הצוללות (תיק 3000).   

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.