סימפטומים גופניים ורגשיים המעידים על תפישת המציאות

מזהה: 2230

אמנון מתאר מנעד רחב של סימפטומים גופניים ורגשיים מהם החל לסבול עם פרישתו, ומעידים על האופן בו תופס את המציאות. כך למשל, העובדה כי אינו מפרנס עוד את הבית גרמה לו לתחושה של חוסר ערך, שכן ערכו העצמי קשור בתפקיד שמילא בעבודה. כעת, משהגדרתו העצמית אינה יכולה להישען עוד על תפקידו בעבודה, פיתח תסמינים של חרדה ודיכאון המביאים איתם מכלול תופעות שהחלו להשפיע משמעותית על איכות חייו של אמנון. אמנון מציג כאן תפיסה חברתית בה מחזיק ומכתיבה שאם אינו עובד, אין תכלית לחייו. הפרעות בתפקוד המיני מהן סובל עלולות לרמז על כך שהאובדן שחווה כשהפסיק לעבוד מתכתב גם עם היבט מגדרי. ייתכן כי מיניותו של אמנון נפגעה מכך שלא התאים עוד למודל הגבריות בו אוחז. נראה כי רוב הבעיות מהן סובל אמנון מקורן באובדן העצמי שחש בעקבות פרישתו ובמחשבות השליליות הקשורות בכך. במסגרת טיפול, עשוי אמנון לעמוד על ערכו העצמי האמיתי, על ההישגים והתכונות הטובות הרבות שבוודאי יש בו ובלתי תלויות במקום העבודה או בחסרונו. 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.