ערכים של הישגיות

מזהה: 2089

המטרה שיציב בפני התלמיד תבטא ערכים של הישגיות בעוד הדרך להשיגם והדרך להתנהלות תקבע מתוך כבוד לערכים מסורתיים. מהצד השני, המנהל גם ישתמש בערכים אלו גם בכדי להתמודד עם טענות המורים והוא יציב את הצלחת התלמיד ופריחתו כהישג אישי שלהם אליו הם צריכים לשאוף. כמו כן, אם התלמיד לא ימשיך לא בקודים המוסריים שהמנהל קובע באור הערכים המוסריים, הוא ייאלץ לעזוב. ההשלכות לטווח הקצר הם לדעתי חשדנות מצד המורים כלפי התלמיד שתהפוך אותם לביקורתיים מאוד כלפיו ומצד שני התלמיד ינהג כאילו קיבל הזדמנות שניה, בעיקר מלחץ מצד הוריו שקיבלו את מבוקשם, ולכן יתנהג בצורה טובה. בטווח הארוך, יכול להיות שתחושת הכבוד לה הוא יזכה גם מגורמים אחרים מבית ספר תביא אותו להשקיע יותר בלימודים אך יש צורך גם בתמיכה ובאמפטיה בכדי לפתור את הבעיות שלו. 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.