פרסומות רבות לאורך השנים שהציגו את הרכב פנו אל גברים

מזהה: 2048

כך, פרסומות רבות לאורך השנים שהציגו את הרכב פנו אל גברים- מיתגו את הרכב באופן שפונה לגברים- כעוצמתי, חזק, אגרסיבי וכזה המעניק עליונות ל'גבריותם'. כמו כן, לאורך השנים ולאור העובדה שבימינו נשים משתמשות ברכב לא פחות מגברים החל גם מיתוג ושיווק של חפץ זה באופן הנועד לפנות לנשים ולהבנייה המגדרית שלהן ועודנו משמר תפישות פטריארכליות של 'טבעון' תכונות מגדריות בכל אחד מן המינים תוך שימור עליונות של המין הגברי. כך למשל, בעוד הפנייה לגבר בפרסומות מתבססת על היותו סמל סטטוס לגבריות- כוח, עוצמה, חוויית נהיגה, פנייה לצד הטכני של הגבר תוך הצגת המנוע, היכולות הטכנולוגיות של הרכב וכו', הפנייה למכירת רכב לנשים מתבססת על חסכון בכסף או בדלק, מחיר, בטיחות, נוחות וכו'- לא כסמל סטטוס אלא כחפץ שימושי ופרקטי. הבנייה זו באה לידי ביטוי גם במחקרים שונים אשר מדגימים את ההבנייה המגדרית של חפץ זה כאשר נראה כי נשים אכן תופשות אותו יותר כחפץ פרקטי שנועד לשרת את מטרתה- נוח, חסכוני, בטיחותי וכו' ואילו הגברים מתייחסים אליו באופן רגשי כמי שמסמל את גבריותם.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.