צבירת ימי מחלה בין עבודות

מזהה: 3877

ישנן הצעות שפונות למחוקק. החוק אינו מאפשר צבירת ימי מחלה בין עבודות, ועובדים שלא רוצים לאבד את ימי המחלה שצברו עקב החלפת עבודה, עשויים ליטול ימי מחלה לשווא. הצעה שהועלתה, מציעה שעובד שמחליף עבודות, יוכל לשמור את ימי המחלה שנצברו מעבודתו הקודמת.[1]

לדידי, יש ללכת בדרך המשלבת את שני סוגי התמריצים. מחד, ניהול נכון והתמקדות בתפוקות העובד, ומאידך, שמירה על שביעות רצונו. הדבר עשוי להוביל לעלויות גבוהות לארגון, ברם, הוכח שהיעדר פיקוח, או אי שביעות רצון של העובדים, עשויים להוביל להיעדרויות חוזרות ונשנות, ויצירת הפסדים לארגון. הוכח שעובדים לא מרוצים, פועלים באבטלה סמויה. לכן, דאגה לרווחת העובד, תוביל למניעת היעדרות שווא ולמניעת אבטלה סמויה גם כאשר העובד נמצא. תמריץ חיובי לעובד לדעתי, לא חייב להיתרגם לשכר גבוה. הערכה חיובית, או מתן תחומי אחריות לעובד, תוביל לתחושה טובה מצד העובד ולמניעת היעדרויותיו.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.