שיטות של אולטרסאונד דופלר בחיזוי של לחץ עורק הריאה

מזהה: 3116

מסקנת החוקרים היא שניתן להעריך בשיטה לא חודרנית מצב של לחץ עורק ריאתי ברוב המקרים. מבין שלוש השיטות, השיטה של הלחץ ההדרגתי של המסתם התלת-צניפי היתה השיטה המועילה והמעשית ביותר. תיקונים על פי קצב הלב יכולים לשפר את הדיוק את השימוש בזמן ההאצה בצפי של לחץ העורק הריאתי; נראה כי השימוש בזמן הרגיעה של הנפח החדרי בשימוש בדופלר הוא מוגבל.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.