שימוש בריטלין

מזהה: 3859

בסיס הבלבול של ההורים מאשש את מה שנמצא על ידי כוכבי (2004) אשר מתאר (וכפי שגם תואר בכתבה) את חוסר השלמות הבסיסי באבחונים הקיימים. הסקירה הספרותית מראה כי לא קיים אבחון אחד יחיד ומדויק אשר מסוגל לאבחן את הילד בצורה הנכונה. עובדה זו מגולמת היטב בקושי של ההורים להתמודד עם הדילמה המרכזית (לתת או לא לתת ריטלין לילד) ואלו מביעים את תסכולם בנושא. באם יבחרו לתת לו את התרופה, ייתכן ויפגעו בילד ובהתפתחותו. באם יבחרו שלא לתת לו את הריטלין, ייתכן שלא יוכל הילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, וכך אלה יפגעו קשות בעתידו. החלטה זו אינה יכולה להתבצע בצורה רציונלית וניתן לראות זאת באופן ברור בממצאים שאספנו, כפי שלמדנו ממחקרם של מורפי ו-מיטשל (Murphy & Mitchell, 1998).  

המחקר מראה כי קיים צורך ליצור מבנה אחיד ומבוקר של התהליך המייצר קשר בין מערכת החינוך למערכת הרפואית, במטרה לאפשר אבחון ומתן סיוע מקצועי ופסיכולוגי להורים אשר יעזור להם להתמודד עם דילמה זו. בנוסף לכך, הידע המוגבל הקיים אצל ההורים על התרופה ועל האלטרנטיבות שלה מחייב את הגורמים הרלוונטיים לתקן את העוול ולקיים מנגנון אובייקטיבי  שיאפשר להורים לקחת את ההחלטה הנכונה ביותר. 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.