שליטה ח ברתית על פי פוקו

מזהה: 5220

שליטה חברתית -  פוקו טען כי המשטר גורם למשמעת של האזרחים על ידי מנגנון רחב של טכניקות ופרקטיקות שונות. הוא טען כי הפרטים בחברה מפנימים את הרצון של השולטים מתחילים לבצע את פעולת הפיקוח על עצמם. באופן הזה הם מקבלים את הנורמות של החברה בתור דברים טבעיים ופועלים בעצמם כדי לשמור על הסדר, שאותו הם לא קבעו. לפי כותב המאמר, הציונות ביקשה להשיג שליטה חברתית על ידי שמירה על המעמדות הברורים שמעדיפים את העדה האשכנזית. הערבים, ובניהם גם היהודים מארצות ערב, נחשבו ליסודות חברתיים נחותים יותר אשר יש צורך לפקח עליהם, כדי שהם לא יסכנו את הכלל.  אם כן לפי פוקו, המשטר הציוני ביקש להשיג שליטה חברתית על כל החברה, על ידי תיאור מציאות מסוימת ועל ידי כך שהוא גרם לכלל האזרחים לפתח תפיסות ודעות מסוימות לגבי המזרחיים. בצורה הזו הוא היה מסוגל לשלוט ביחס של החברה אליהם ואפילו להגדרה שלהם בעיני עצמם.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.