תאוריה וסדר חברתי

מזהה: 2477

הברמס דן בהשפעה שיש לקהילות דתיות על החברה הפוסט-חילונית. הוא נותן שלושה גורמים שונים להשפעה הזו:

הגורם הראשון הוא הסכסוכים הגלובליים ו"התנגשות הציוויליזציות" בין האסלאם הקיצוני לבין החברה המערבית החילונית והליברלית ברובה. עצם המציאות הנוכחת של הדת, מכחישה את האמונה שבעבר היתה רווחת של הדת כעניין זמני וחולף.

הגורם השני הוא קיומן של קהילות דתיות בתוך החברה הפוסט-חילונית, שהן בעלות השפעה על המרחב הציבורי הפלורליסטי.

הגורם השלישי הוא ההגירה לאירופה של אנשים הבאים מחברות דתיות ושמרניות יותר.

(הברמס 2008, Hebrams)

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.