תוצאות בדיקות FMRI הנעשו על ילדים בעלי DD הראו שיבושים בפעילות המוחית

מזהה: 2540

המחקר של אשכנזי והניק (2010) חקר גם הוא את האפשרות כי הפרעתDD  מעורבת עם קשיי ריכוז על ידי שימוש במשימת חציית קו פיסי ונומרי. על פי המחקר, תוצאות בדיקות FMRI הנעשו על ילדים בעלי DD הראו שיבושים בפעילות המוחית בעיקר בחלק של המצח הקדמי בזמן ביצוע משימות הדורשות הפעלת זיכרון. המחקר מבוסס על מחקרים נוספים אשר הראו כי מבחן זה הינו יעיל במציאת בעיות נוירולוגיות. במשימת חציית קו, המשתתף התבקש לחצות קו באמצע, כאשר מדובר בקו ישר פיסי או למצוא את האמצע בין שני מספרים. במחקר השתתפו קבוצת בעלי DD וקבוצת ביקורת. ממצאי המחקר הראו כי לעומת קבוצת הביקורת, המשתתפים בעלי הפרעת דיסקלקוליה התפתחותית לא נטו שמאלה, תופעה האופיינית לתפקוד תקין של המוח, במציאת האמצע בקו ישר חלק, ובמבחן המספרים, לקבוצת בעלי ה-DD היתה טעות גדולה יותר בהערכתם את האמצע מאשר לקבוצת הביקורת. 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.