תלמוד בבלי, יבמות

מזהה: 5528

רבי חנינא אומר כי בנושא דרישה וחקירה של עדים בפני בית דין, כפי שיש צורך לחקרם בדיני נפשות ("ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר"), יש צורך לחקור גם בתחום דיני הממונות, שכן בפרק כ"ד פסוק כ"ב לספר ויקרא צוו בני ישראל לקיים שיטת משפט אחידה ("משפט אחד יהיה לכם"). אולם לדברי הרב, חכמים סייגו קביעה זו באומרם כי "דיני ממונות אין צריכין דרישה וחקירה," לא צריך לעבור את הליך הדרישה והחקירה בדיני ממונות, זאת על מנת "שלא ינעלו את הדלת בפני לוין", כלומר למנוע מצב שבו ייפסלו עדים רבים בחקירות בבית דין, וכך אנשים עלולים להימנע מלהלוות כספים מחשש שיגיעו לבית הדין והעדים ייכשלו בחקירות.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.