תקנת הציבור היא כלי חשוב ורב עוצמה שניתן בידי בית-המשפט

מזהה: 2444

תקנת הציבור היא כלי חשוב ורב עוצמה שניתן בידי בית-המשפט על-מנת לאזן בין עקרונות שבתיקון העולם לבין שאיפותיהם של פרטים המתקשרים ביניהם, ויש להשתמש בו בזהירות מרובה. יש לזכור כי תוצאתו של השימוש בכלי זה היא התערבות בתוכנם של חוזים שערכו המתקשרים על-פי שיקולים ואינטרסים שלהם  ככלל, יש בכוחה של הסכמה לרפא פגם של אי-חוקיות, שאף הוא עילה לבטלות חוזה על-פי סעיף חוק החוזים, אולם להתקשרות בין עובד למעביד אופי מיוחד, שכן העובד עומד בהתקשרות כזו בעמדת מיקוח חלשה מזו של המעביד. אשר-על-כן אין לראות בהסכמה של עובד לוותר על זכויותיו הבסיסיות במסגרת חוזה העבודה או במסגרת חוזה לסיום יחסי העבודה משום ויתור שיש בכוחו להכשיר פגם של פגיעה בתקנת הציבור (פס"ד של כבוד השופט טירקל, פס"ד ניב).

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.