תרחיש עתידי - בתי הספר יתמקצעו כמוקדי ידע

מזהה: 2469

בתי הספר יתמקצעו כמוקדי ידע-  בתי הספר ישקיעו במידע מגוון, ינסו הרבה דברים, ישקיעו באיכות בלמידה ובחדשנות.  יפותחו דרכים חדשות להערכת הלמידה.  טכנולוגיות מידע יהיו חלק משמעותי מהלימודים.  בתי הספר יהיו 'ארגונים לומדים' שמתפתחים ומתמקצעים עם הזמן. תפקידה של הממשלה במקרה זה יהיה לאפשר לבתי הספר עצמאות מקצועית, ולרתום הן את ההורים והן חברות מקומיות ובינלאומיות להתמקצעותם של בתי הספר. בתי הספר יהפכו לכאלו בעלי ניהול 'שטוח' יותר, עם יותר מקום לקבלת החלטות אינדיבידואלית. יצירת קשרים מקצועיים בין מורים בכדי ליצור התמחויות בנושאים שונים ולחלוק ידע מקצועי ודרכי הוראה יהיו הכרחיים בתרחיש זה.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.