"חבלה חמורה" לפי הגדרת החוק

מזהה: 2895

נראה כי חבלתו של מייק אכן עלתה כדי "חבלה חמורה" לפי הגדרת החוק. החבלה כמעט גרמה למותו של יניב, אלמלא ניצלו חייו בזכות קטיעת הרגל, ובכל מקרה מדובר בפגיעה "קשות או לתמיד" ב"בריאותו או בנוחותו" של יניב.

ביחס להתקיימות היסוד הנפשי בעבירה, בפסיקה נקבע כי הנסיבות החיצוניות יכולות להעיד על קיום הכוונה ו/או הפזיזות באשר לקרות התוצאה[1]. מהנסיבות המתוארות נראה כי ניתן לייחס למייק את היסוד הנפשי הנדרש בעבירה.

באשר להתקיימות העבירה, לפי סעיף 2442, ביחס לשמעון יש לדון בפרשנות המונח "במזיד" הנכלל ברכיבי העבירה.

 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.