CBT והדימוי העצמי שלנו

מזהה: 4188

חוקרים רבים מאמינים כי הדימוי העצמי שלנו למעשה הוא קוגניטיבי ביסודו וכי ישנו קשר בין דפוסי מחשבה חסרי הגיון לבין דימוי עצמי שאינו בריא; ה-CBT יכול לשנות את הקוגניציה ולקדם דימוי עצמי חיובי אצל הפרט. על כן מטפלים רואים ב-CBT גורם טיפול חשוב בהערכה עצמית, ואכן CBT נמצא כמוצלח בהעלאת הערכה עצמית כללית (Taylor & Montgomery, 2007). כמו כן נמצא כי CBT הוא טיפול יעיל גם עבור אנשים עם ביטחון עצמי נמוך, מאותה הסיבה – הטיפול יושב על מנגנונים של שינויי חשיבה לא סתגלנית ושלילית של האדם על עצמו לכן משפר גם בטחון עצמי נמוך (Prytys, et al., 2009).

אם כן, אנו רואים כי CBT מאד מועיל לאנשים בעלי תפיסה מעוותת על עצמם – הטיפול מהווה מניפולציה שגורמת לאדם לחשוב בצורה יותר חיובית על עצמו, על יכולותיו, על השלכת פעולותיו על סביבתו ועוד. הודות לשינויי החשיבה הקוגניטיביים, תפיסתו העצמית משתפרת לטובה, וכך הערכתו העצמית ובטחונו מתגברים וסימפטומים של מחלות נפש קליניות פוחתים. מכיוון שלמטופלת שלי הייתה תפיסה מעוותת לגבי עצמה, בחרתי בשיטת ה-CBT על מנת לשפר את הדימוי העצמי השלילי שלה ובכך להקל עליה מבחינה נפשית ולהפוך את התנהגותה בחברה לסתגלנית יותר.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.