איך לכתוב סקירת ספרות?

מזהה: 2500

על פי רוב, סקירת ספרות מהווה את הפרק הרחב והמקיף ביותר בעבודת הסמינריון. בפרק זה, עורך המחקר דן בהרחבה בספרות התיאורטית והמחקרית העוסקת בנושא המחקר, תוך ניסיון לענות על שאלת המחקר ולהעניק תימוכין להשערותיו.

 קחו בחשבון – כתיבה רהוטה של סקירת ספרות היא מיומנות נרכשת - רמת הכתיבה שלכם צפויה להשתפר מפעם לפעם. במאמר זה נציג לכם מספר כללי מפתח לכתיבה מוצלחת של סקירת ספרות בעבודת הסמינריון.

איך מתחילים את סקירת הספרות 

אומרים שאין דבר טוב ממראה עיניים, אז אפשר לחפש סקירת ספרות 100% חינם וללא עלות בעבודות החינמיות של אתר גרייד. אם את התוכן הרלוונטי והמדוייק בעבודות החינמיות, תמיד אפשר לחפש בעבודות הפרימיום של האתר באמצעות מנוע החיפוש המתקדם לאיתור עבודות אקדמיות בתשלום.

סקירת הספרות בעבודת הסמינריונית תמיד תתחיל מחיפוש וקריאה של מאמרים אקדמיים (אשר עוסקים בנושא המחקר שבחרתם). ככל שתרבו לקרוא ולהעמיק בספרות התיאורטית והאמפירית בנושא מחקרכם, כך בהתאם, תגבר יכולתכם לכתוב סקירת ספרות מקיפה ומרשימה. לאחר שסקרתם את הספרות המחקרית, ואיתרתם מגוון של מאמרים בנושא מחקרכם, פעלו בצורה שיטתית שתסייע לייעל את מלאכת הכתיבה: 

שלב א' : מיינו את המאמרים לפי נושאים - למשל, במחקר העוסק בקשר בין תחושת מסוגלות - עצמית ומיומנויות חברתיות לבין דימוי עצמי, הפרידו בין מאמרים העוסקים בתחושת מסוגלות עצמית, מיומנויות חברתיות ודימוי עצמי. 

שלב ב' : סכמו או סמנו בהדגשה נקודות חשובות - בהתייחס לכל מאמר, סכמו, העתיקו או סמנו בהדגשה נקודות מרכזיות אשר רלוונטיות לנושא מחקרכם, שאלותיו והשערותיו. הקפידו לכתוב מהיכן נדלו התכנים שסיכמתם / הדגשתם, כך שבכל שלב תוכלו לדעת מהיכן נדלו התכנים.   

שלב ג' : בצעו אינטגרציה בין התכנים : בסקירת ספרות עליכם ליצור "יצירה חדשה" משלכם. אין להעתיק קטעים שלמים מתוך מאמרים "בהעתק הדבק", אלא לבצע "מיזוג טקסטים" באמצעות הצלבה ושילוב בין מספר מקורות שונים. מיון המאמרים לפי נושאים [שלב א'] וסיכום הנקודות החשובות בהם [שלב ב'] צפויים לסייע לכם בתהליך האינטגרציה בין התכנים [שלב ג'].  

טיפ : בסקירת הספרות ערכו שימוש במאמרים עדכניים שפורסמו במהלך 5-10 השנים האחרונות. 

כתיבת סקירת ספרות לפי מודל המשפך

ככלל, סקירת הספרות נכתבת בצורה משפכית של "פרמידה הפוכה" (מהכלל אל הפרט / מהרחב אל הספציפי). בו בזמן, חשוב לציין שקיימים מגוון סגנונות לכתיבת סקירת ספרות – באמצעות כל אחד מהם ניתן לכתוב סקירה מעולה. להלן יוצג אחד מבין הסגנונות האפשריים לכתיבת סקירת הספרות:   

בצעד ראשון, בחרו מהם ראשי הפרקים בסקירת הספרות שלכם. בהמשך, התחילו בסקירה כללית לגבי כל אחד ממשתני המחקר – כיצד הם מוגדרים בספרות המחקרית? מה למעשה הם בוחנים? מה ידוע וכבר נחקר לגביהם בעבר? מדוע ישנה חשיבות לעסוק בהם? 

לאחר מיכן, ערכו שימוש בספרות המחקרית לצורך מענה על שאלות והשערות המחקר. לצורך תכלית זו, ערכו שימוש בהסברים תיאורטיים ובמודלים מחקריים אשר עשויים לבסס קשר פוטנציאלי בין המשתנים. כמו כן, תוכלו להשתמש בממצאיהם של מחקרים אמפיריים קודמים המרמזים על קשר אפשרי בין משתני המחקר.

 לקראת סיום סקירת הספרות, הציגו באופן תמציתי את החידוש והתרומה של מחקרכם על פני מחקרים קודמים - מהו החלל שמחקרכם מסייע למלא? במה הוא מחדש על פני מחקרים קודמים? על אילו הנחות יסוד הוא מערער? כמו כן, הציגו בקצרה את התמיכה התיאורטית והאמפירית אשר מצדיקה את השערות המחקר שלכם.     

טיפ: כתיבת סקירת ספרות נחשבת על ידי רבים "כאומנות". על הכותב לדעת כיצד להוביל את הקורא, מבלי שהוא מנחה אותו באופן ישיר וברור, להאמין כי נושא המחקר תורם, מחדש ומשמעותי, וכי השערות המחקר נכונות ומוצדקות (עוד לפני שהוא נחשף אליהן).

כללי כתיבת סקירת ספרות

הגם שישנם מגוון סגנונות שונים לכתיבת סקירת ספרות בעבודה הסמינריונית, ישנם מספר כללי כתיבה גנריים באמצעותם בוחנים את טיבה של סקירת הספרות:  

* כתיבה קוהרנטיות : על סקירת הספרות להיכתב בצורה קולחת ושוטפת, כל פסקה ומשפט בסקירת הספרות צריכים להוליך לפסקה ולמשפט הבא.   

* פרסמוניות : יש לכתוב את הסקירה בצורה תמצתית ולהימנע ככל הניתן מרפטטיביות [חזרה על תכנים שנכתבו בשלב קודם של סקירת הספרות].

* כתיבה אינטגרטיבית : סקירת הספרות תתבסס על מיזוג טקסטים בין מספר מקורות אקדמיים. אין להעתיק טקסטים ממקורות אקדמיים אחרים "בהעתק הדבק". 

* כללי ציטוט והפניה : התכנים בסקירת הספרות אינם מתבססים על "תחושות בטן", אלא על תכנים שנדלו ממאמרים אקדמיים. בהתאמה, כותב העבודה נדרש לכתוב הפניות לתכני העבודה בהתאם לכללי ה – APA

* שימוש בפסקאות : אין לכתוב את סקירת הספרות בצורה של "רשימת מכולת" [נקודות וסעיפים]. סקירת הספרות צריכה להיכתב בפסקאות שאורכן נע (על פי רוב) בין 9 עד 14 שורות. יש להימנע מפסקאות קצרות או ארוכות יתר על המידה. 

* ניסוח והגהה - הקפידו על שימוש נכון בכללי ניקוד ופיסוק.  כמו כן, הימנעו משגיאות כתיב, ניסוחים לא ברורים ושימוש במשפטים ארוכים ומסורבלים.

טיפ : לאחר שהשלמתם את תהליך כתיבת סקירת הספרות בעבודה הסמינריונית מומלץ שתעבירו אותה לקריאה נוספת מצד אנשים אחרים. לאחר עשרות שעות של עיסוק בכתיבת סקירת הספרות, בשלב מסוים כותב העבודה מתחיל לקרוא את הסקירה בצורה "אוטומטית", ולכן, עשוי לפספס שגיאות כתיב ובעיות ניסוח. לעומת זאת - "אורח לרגע רואה כל פגע"...

טיפים וסיכום לסקירת ספרות מוצלחת 

 כתיבת סקירת ספרות בעבודה הסמינריונית הינה תהליך מאתגר הדורש זמן והשקעה רבה. בו בזמן, חשוב לקחת בחשבון שמדובר באחד הפרקים החשובים ביותר על בסיסם נשפטת איכות העבודה הסמינריונית. כדי לכתוב סקירת ספרות מעולה אנו ממליצים לכם לעבוד בהתאם לטיפים שלנו:

* ידע הוא כוח! סקרו באופן רחב ככל הניתן את הספרות המחקרית בתחום התוכן הנחקר. פעלו באופן שיטתי לחלוקת המאמרים לפי נושאים, סכמו / סמנו תכנים רלוונטיים, ומזגו בין הטקסטים לכדי פסקאות.

* בחרו מבנה לכתיבת סקירת הספרות : ישנם סגנונות כתיבה שונים באמצעותם ניתן לכתוב סקירת ספרות מצוינת. הגדירו מראש מהם ראשי הפרקים בסקירת הספרות שלכם וכתבו אותה באופן "משפכי".

* למדו את כללי הכתיבה: סקירת הספרות צריכה להיכתב באופן תמציתי, קוהרנטי ואינטגרטיבי. ערכו שימוש נכון בהפניות בהתאם לכללי ה – APA והימנעו מבעיות ניסוח ומשגיאות כתיב. 

 אנו משוכנעים כי המידע והטיפים במאמר זה ציידו אתכם "בארגז הכלים" הראשוני לכתיבת סקירת ספרות מצוינת!  

צריכים סיוע נוסף? צרו איתנו קשר או חפשו תוכן רלוונטי במנוע חיפוש העבודות האקדמיות

סרטונים
מה זה סקירת ספרות - הדרכה מעולה באנגלית
איך כותבים סקירת ספרות ומה זה אומר? סרטון הדרכה שמעביר באת החוויה בצורה מדהימה.
מאגר העבודות האקדמיות המוביל בישראל
אתר גרייד מציע לך את מאגר עצום של עבודות אקדמיות בבלעדיות ובאיכות גבוהה. באמצעות מנגנוני החיפוש המשוכללים ניתן למצוא את העבודה המדוייקת עבורך
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.