תקנון האתר

מזהה: 1551

ברוכים הבאים לאתר www.grade.co.il, אתר צעיר וחדשני, אשר הוקם במטרה לתת לקהל לקוחותיו גישה לתוכן אקדמי איכותי וייחודי. אתר Grade משמש כפלטפורמה לרכישת תוכן אקדמי שנכתב בהתאם להנחיות המוסדות האקדמיים השונים. ניתן להשתמש בחומר אקדמי זה ככלי עזר לכתיבת עבודות אקדמיות או להשכלה כללית.

על מנת שנוכל להעמיד לרשותכם שירות חדשני ברמה גבוהה, ביקשנו ליצור בתקנון זה סביבה משפטית שתאפשר לנו להתרכז בעיקר – להביא לכם מוצרים ושירותים מצוינים במחירים הוגנים, באמצעות ממשק משתמש ידידותי ונוח.
קראו בבקשה את האמור בתקנון ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

לצרכי נוחות בלבד, תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס, כמובן, לנקבה ולזכר כאחד. 
בכל שאלה, תוכלו ליצור עמנו קשר באמצעות הדוא"ל info@grade.co.il או מס' הטלפון: 072-3222759


1. הסכמה לתנאי השימוש
1.1. כל פעולה באתר זה כפופה לאמור בתקנון להלן, שנועד להבטיח שימוש נאות בשירותי האתר, וכן להסדיר את היחסים בין החברה המפעילה את האתר לבין כל אדם העושה בו שימוש.
1.2. המבצע פעולה כלשהי באתר ייחשב כמי שקרא את תנאי השימוש בתקנון זה, מודע ומסכים להם. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, אנא הימנע מהשימוש באתר.
1.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון זה, משמעותו גלישה באתר ובפרט כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, פרסום תגובה, הבעת דעה וכיו"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר.
1.4. החברה רשאית לשנות או לעדכן תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא שתמסור על כך הודעה מראש. לכן, יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ורכישת מוצרים באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, עליו להפסיק מיד את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון, אך מבלי לפגוע בזכויות אם נרכשו כדין לפני כן.
1.5. רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר ("המקור האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור האחר ואף אם המקור האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי - כל זאת רק אם וככל שאין במקור האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או לצמצם את חובותיה ו/או אחריותה.  באם המקור האחר מרחיב את זכויות החברה ו/או מצמצם את חובותיה ו/או אחריותה, יקבע האמור במקור האחר. 

2. הגדרות
2.1. בתקנון זה תהיה למונחים המשמעות שלהלן:
2.2. "החברה" – עסק בשם גרייד / Grade, המפעיל את האתר ומוכר את המוצרים המופיעים בו. 
2.3. "האתר" – אתר האינטרנט המנוהל על ידי החברה ובו מוצג תקנון שימוש זה.
2.4. "משתמש" – כל הגולש באתר זה, בין אם הוא לקוח כהגדרתו להלן ובין אם לא.
2.5. "לקוח" -  כל אדם אשר ביצע רכישה אחת או יותר באתר.
2.6. "פרטי זיהוי אישי" – שם משתמש וסיסמה הניתנים ללקוח בעת רישומו לאתר.
2.7. "רכישה" - ביצוע התהליך באתר מתחילתו עד סופו על ידי לקוח, הכולל סימון המוצרים אותם הוא מבקש לרכוש מהחברה והזנת פרטי ההתקשרות והתשלום שלו, על מנת לבצע תשלום עבור המוצרים ולקבלם.
2.8. "מועד ביצוע הרכישה" – המועד בו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי באמצעותה שילם הלקוח. 

3. מטרתו של אתר אינטרנט זה
3.1. האתר מיועד לאפשר למשתמשים רכישת מוצרי עזר דיגיטליים ("המוצר") אשר נכתבו בהתאם לדרישות המוסדות האקדמיים השונים. 
3.2. התמונות המוצגות לצד מוצרים ושירותים באתר הנן לצורכי עיצוב ושיפור חווית המשתמש באתר בלבד, ואין להן משמעות מעבר לכך.

4. המשתמשים
4.1. רשאי להשתמש באתר בוגר מגיל 18 ומעלה, שברשותו תיבת דואר אלקטרוני פעילה וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.
4.2. על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ו/או לכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. 
4.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, כי שלילת שימוש תיעשה לרוב מסיבות של אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא נכונים, הפרה של תקנון האתר בעבר, הפרה צפויה של תקנון האתר, פגיעה בחברה ו/או באתר ו/או במשתמש אחר.

5. המוצרים
5.1. האתר משמש חנות מקוונת, המציעה למכירה מוצרים דיגיטליים, אשר ניתן לבצע בהם פעולות טכניות של העתקה ושכפול. 
5.2. המוצרים נכתבו ע"י אנשים שונים בהתאם להנחיות השונות של המוסדות האקדמיים השונים, ובהתאם להנחיות הספציפיות בקורס הרלוונטי. 
5.3. דף המוצר עשוי לכלול מאפיינים שונים של המוצר, כגון: מספר מילים, מספר עמודים, שנת פרסום, תקציר וכדומה, בהתאם לשיקולי החברה. 
5.4. במידה שקיים קובץ תקציר למוצר, חובה על המשתמש לקרוא אותו בעיון על מנת לוודא כי המוצר תואם את צרכיו טרם רכישת המוצר. 
5.5. המוצרים הנמכרים באתר שייכים באופן בלעדי לחברה, בהתאם להסכם ההתקשרות עם כותבי העבודות, ועל כן לא ניתן למצוא את המוצרים באתרים אחרים. באם מצאת מוצר זהה באתר אחר, יש לעדכן בכך את החברה מיד, על מנת לפתור את הבעיה במהרה. יובהר כי הפרת סעיף זה (כלומר: הימצאות מוצר באתר אחר) אינה הפרה של התחייבות החברה, ואינה מקנה כל סעד בין אם רופאה ובין אם לא. 
5.6. המוצרים מסתמכים על מקורות שונים, בין אם אקדמיים ובין אם לא. לצורך תקנון זה, "מקור" הוא תוכן חיצוני עליו מסתמך המוצר. מקור יכול להופיע בגוף העבודה ו/או ברשימת המקורות; כאזכור מקוצר או מלא; יתכן שיתאים לכללי אזכור מסוג מסוים, אך אין חובה כזו.

6. תהליך הרכישה
6.1. טרם הרכישה חובה על המשתמש לוודא כי המוצר עונה על צרכיו באמצעות קריאת תקציר המוצר במידה שקיים, ואת המידע הנוסף המסופק בעמוד המוצר (מספר מילים, מספר עמודים, מספר מקורות וכיו"ב). במקרה בו נראה כי חלה טעות במידע הנוסף (לדוגמה: כמות מקורות גדולה מ-50, מספר מילים גבוה מ-20,000 וכיו"ב),  או במקרה בו יש ספק לגבי התאמת המוצר לצרכי המשתמש, המשתמש מתבקש לפנות אל החברה בבקשת הבהרה. 
6.2. תהליך הרכישה יתחיל בעת הלחיצה על הכפתורים "קניה" או "הוספה לסל". 
6.3. בלחיצה על לחצן סל הקניות, יגיע המשתמש לעמוד בו יוצגו המוצרים שנבחרו. המשתמש יוכל להסיר מוצרים אשר אינו מעוניין בהם ויוכל לעדכן תקופות הקפאה עבור המוצרים שבחר.
6.4. משתמשים אשר אינם רשומים לאתר יבצעו הרשמה באמצעות מילוי טופס פרטי משתמש, וכן יאשרו קריאת תקנון זה והסכמה לו. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מילוי מדויק של כל הפרטים הנדרשים. המשתמש אינו חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא יוכל המשתמש להשתמש בשירותים הניתנים. המשתמש מצהיר כי הוא מוסר את הפרטים רק על פי רצונו ובהסכמתו.
6.5. המשתמש מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. אם בעת ביצוע הרכישה יימסרו פרטים שגויים, לא ניתן להבטיח כי המוצרים ו/או השירותים יגיעו ליעדם או ימסרו למשתמש במועד שנקבע לתשומת לבך, איחור באספקת המוצרים או אי אספקתם כלל עקב מסירת פרטים שגויים מצד המשתמש, לא תעמיד למשתמש את הזכות לבטל את  העסקה.
6.6. עם השלמת ההרשמה, תשלח למשתמש הודעה עם פרטי זיהוי אישי שיאפשרו לו גישה לאתר. אין להעביר דוא"ל זה לאף צד שלישי ואין לשתף צד שלישי כלשהו בפרטי הגישה לאתר, וזאת כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם.
6.7. בסיום, יגיע המשתמש לדף תשלום בו הוא יתבקש להזין את פרטי האשראי שלו. זהו דף סליקה של חברת סליקה חיצונית, המאובטח בהתאם להוראות החוק. בסיום הפעולה ישלח למשתמש אישור רכישה בדוא"ל. אי קבלת הדוא"ל מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף העסקה. היה ולא נתקבל אישור כאמור בדוא"ל שנמסר תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, מומלץ לבצע בירור עם החברה בטלפון 072-3222759.
6.8. לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי, תיידע החברה את הלקוח על אי אישור ההזמנה באמצעות הדואר האלקטרוני אותו הזין בעת ביצוע ההזמנה.  
6.9. כאשר הזמנה אינה מאושרת ע"י חברת האשראי, הקפאתו של המוצר מתבטלת באופן אוטומטי והוא חוזר להיות זמין לרכישה והקפאה על ידי כלל משתמשי האתר. 
6.10. באחריות הלקוח לוודא את סטאטוס ההזמנה כפי שיצוין על ידי החברה. ללקוח לא תהיה כל טענה כגד החברה בגין ביטול הזמנה, בעקבות סירוב של חברת האשראי, וכן לא תהיה לו כל טענה בגין אי האפשרות לרכוש את המוצר שוב באם נרכש והוקפא בינתיים על ידי לקוח אחר.  
6.11. לאחר השלמת הרכישה יוכל הלקוח להיכנס לאזור האישי ולקבל את המוצר הדיגיטלי אותו רכש. 
6.12. במהלך הרכישה ולאחריה, יוכל הלקוח להקפיא את המוצר ולמנוע את מכירתו לאחרים לפרק זמן מוגבל. אפשרות זו כרוכה בתשלום בהתאם למחיר המוצר. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה שהלקוח לא רכש הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכן, על הלקוח לקחת לתשומת ליבו שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי משתמשים אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים. בזמן שהמוצר מוקפא, לקוחות אחרים לא יוכלו לרכוש את המוצר. 
6.13. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח ו/או לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, במקרים בהם: 
6.13.1. בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
6.13.2. הלקוח ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או מי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה ו/או מי מטעמה;
6.13.3. במידה ששירותי האתר שימשו את הלקוח לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה, ובפרט אי-הישמעות לחוקי המוסדות האקדמיים השונים;
6.13.4. במידה שהלקוח הפר תנאי מתנאי שימוש אלו, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר;
6.13.5. במידה שללקוח חוב כספי לחברה ו/או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו;
6.13.6. במידה שאמצעי התשלום שמסר הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; 
6.13.7. במידה שהחברה תסבור כי הלקוח מוכר ו/או מתכוון למכור לצד שלישי את המוצרים שרוכש באתר. הלקוח מתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד שלישי באופן מסחרי. 

7. שמירה על פרטיות
7.1. החברה לא תפגע בפרטיותו של המשתמש או הלקוח, ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין.
7.2. החברה אינה שומרת את פרטי האשראי של הלקוחות במערכותיה ובכל רכישה חוזרת יתבקש הלקוח להקלידם בשנית.
7.3. החברה מייחסת חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המשתמשים, ועושה מאמץ רב בכדי לשמור על המידע שנמסר לה על ידי הלקוח ועל פרטיותו, תוך נקיטת אמצעים מהימנים לשם כך. יובהר שוב שהמידע שהמשתמש מסר או ימסור לחברה נמסר רק על-פי רצונו ובהסכמתו, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן. 
7.4. גישה למידע שמזין המשתמש באתר, באופן החושף את זהותו המזהה את המידע עמו, ניתנת רק לחברה ורק לצורך הענקת שירות לאותו משתמש. החברה תנקוט באמצעים סבירים לשמור על המידע הנשמר על-ידי המשתמש באתר, אולם אין היא יכולה להבטיח באופן מלא כי מערכת האתר לא תינזק על-ידי גורמים שלישיים כפי שמתרחש לעיתים ברשת האינטרנט אף לאחר נקיטת אמצעים סבירים. 
7.5. המידע יוחזק אצל החברה והיא תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך שמירת קשר עם המשתמש/הלקוח, לצורך שיפור והעשרת השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי החברה בעצמה. כמו כן, רשאית החברה לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח.
7.6. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מנהגי המשתמש, מוצרים ושירותים שרכש, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו ועוד. השימוש במידע זה ובמידע שמסר הלקוח ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו ולא יועבר לצדדים שלישיים אלא במסגרת נתונים סטטיסטיים שאין בהם כדי לזהות את הלקוח. 
7.7. החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש או הלקוח לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לנהוג כך בהתאם להוראות צו שיפוטי.
7.8. במקרה בו תעמוד החברה בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש או הלקוח באתר ו/או באמצעותו, תפעיל החברה שיקול דעת סביר לגבי מסירת פרטי המשתמש או הלקוח לצד הטוען כי נפגע מן המשתמש או הלקוח.
7.9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי  הלקוח במידה שהלקוח הפר את תקנון החברה, ככל שהדבר נחוץ על מנת לשמור על שמה הטוב ו/או על זכויותיה. 
החברה משתמשת בתקני האבטחה הנהוגים באתרים מסוג זה על מנת להבטיח גלישה בטוחה. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

8. מחירים
8.1. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש. 
8.2. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים או השירותים באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. העדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא"ל. במידה שמחיר מוצר או שירות כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מודע לכך שיחויב בהתאם למחיר המעודכן.
8.3. המשתמש מאשר שבדק ובחן את מחירי המוצרים המצוינים באתר ואת תעריפי אספקת המוצרים והסכים להם וכי לא תישמע מטעמו כל טענה בעניין זה. 

9. בירורים אודות חיובים 
9.1. לקוח המבקש לקבל מידע על חיוב כלשהו שחויב בו, יפנה לחברה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-14 ימים לאחר שהחיוב המדובר הופיע בדיווח של חברת האשראי, וימסור את שמו, מספר ההזמנה ואת ארבע הספרות האחרונות בכרטיס האשראי עמו שילם.
9.2. היה והלקוח חולק על חיוב כלשהו בו חויב, עליו לפנות לחברה בכתב בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-14 ימים לאחר שהחיוב הנדון הובא לידיעתו, ולמסור את המידע הבא: 
9.2.1. שמו, מספר ההזמנה וארבע הספרות האחרונות בכרטיס האשראי עמו שילם;
9.2.2. תיאור החיוב עליו הוא חולק, תוך מתן הסבר ברור ומפורט ככל הניתן מדוע חיוב זה שגוי לדעתו. 
9.3. פנה הלקוח לחברה בעל פה, רשאית החברה לדרוש שישלח אליה את פנייתו בכתב תוך 7 ימי עסקים. 
9.4. החברה תמסור ללקוח את המידע שביקש ו/או תודיע לו את תוצאות בדיקתה בתוך 14 ימי עסקים. במקרים חריגים תהיה החברה רשאית להאריך את מועד בדיקת פניית הלקוח ב-14 ימי עסקים נוספים.
9.5. מצאה החברה כי פניית הלקוח מוצדקת, תזכה אותו בתוך 14 ימי עסקים בסכום עליו חלק. ייתכן ובשל נהלים של הגורם דרכו בוצע החיוב ושאינם תלויים בחברה, כגון חברות האשראי, הזיכוי יופיע בשלב מאוחר יותר. 
9.6. סברה החברה כי פניית הלקוח אינה מוצדקת, תעביר לו הסבר בעניין זה. 

10. שוברים (Vouchers)
10.1. החברה רשאית לערוך קידומי מכירות באמצעות שוברים ו/או לעודד משתמשים לבצע רכישות באמצעות שוברים. כל שובר מוגבל לשימוש לפרק זמן של 3 חודשים לכל היותר. 

11. ביטול עסקה 
11.1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה מרגע שהושלמה, שכן כל המוצרים באתר חוסים תחת ההגדרה של "עסקאות לרכישת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית" (סע' 4ג(ד)(2) לחוק).

12. פגמים במוצר 
12.1. פגם במוצר יבחן באופן פרטני בהתאם לתכלית המוצר וייעודו.
12.2. לא תשמע טענת פגם עבור מוצר שצורף לו תקציר ממנו ניתן היה ללמוד מראש על היתכנות הפגם הנטען בתוכן המוצר ו/או שטרם רכישתו נערך, או שהיה צריך להערך, בירור עם החברה לגבי תוכנו .
12.3. כל אלה לא יחשבו פגמים במוצרים הדיגיטליים, אף אם הם פוגעים בתכלית המוצר וייעודו: 

12.3.1. חריגה של עד 10% או 400 מילים, לפי הגבוה מביניהם, מכמות המילים שהוצהרה בדף המכירה;
12.3.2. שגיאות כתיב בהיקף של עד 4% מסך המילים הכתובות. שימוש בכתיב מלא או חסר לא יחשבו כשגיאת כתיב לצורך עניין זה. 
12.3.3. חריגה של עד 2 מקורות מכמות המקורות המוצהרת, במוצר בעל פחות מ-10 מקורות. למען הסר ספק, במידה שהמוצר כולל יותר מ-10 מקורות, אזי מספר המקורות במוצר לא יחשב כפגם גם אם הוא שונה מהותית מכמות המקורות המוצהרת. 
12.3.4. כמות עמודים בפועל אשר אינה תואמת את מספר העמודים שהוצהרו.
12.3.5. תוכן המנוסח ברמה נמוכה מדי או גבוהה מדי.
12.3.6. תוכן אשר אינו עומד בדרישות מוסדות האקדמיה השונים. 
12.3.7. מאפייני מוצר אחרים, כגון שנת הגשה, נושא, תחום, קורס או כיו"ב, אשר אינם תואמים את תוכן המוצר בפועל. 
12.3.8. מוצר אשר זמין באינטרנט לשימוש חופשי או בתשלום.
12.3.9. תוכן מוצר אשר אינו נכון ו/או מדויק ו/או אמין.

13. תיקון, תקלות והחזרים
13.1. תינתן לחברה אפשרות לתקן כל פגם תוך 7 ימי עסקים החל מהמועד בו הסכימה החברה כי מדובר בפגם שיש לתקנו או לזכות בגינו.
13.2. במקרה של כמות מילים נמוכה מזו שהוצהרה, המהווה פגם במוצר כהגדרתו לעיל, יבוצע החזר כספי של החלק היחסי ממחיר המוצר, בהתאם לאחוז המילים החסרות מתוך סך המילים המוצהרות.
13.3. במקרה של שגיאות כתיב המהוות פגם במוצר כהגדרתו לעיל, יבוצע תיקון של שגיאות הכתיב ע"י החברה תוך 14 ימי עסקים.
13.4. במקרה של כמות מקורות נמוכה מהמוצהר המהווה פגם במוצר (בהתאם לסעיף ‎12.3.3), יבוצע החזר כספי בהתאם לחלק היחסי של המקורות החסרים מתוך סך הכמות המוצהרת, או מתוך 10 מקורות, לפי הנמוך מביניהם. לדוגמה: במוצר שבו יש 6 מקורות והוצהר על 20 מקורות, יינתן זיכוי ע"ס 40% ממחיר המוצר (עבור 4 מאמרים חסרים מתוך 10 מאמרים); במוצר שבו יש 4 מקורות אקדמיים והוצהר על 8 מקורות אקדמיים, ינתן זיכוי של 50% ממחיר המוצר (עבור 4 מאמרים חסרים מתוך 8 מאמרים).
13.5. מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את העסקה באופן חד צדדי, ולהגיע לכל הסדר כספי אחר עם המשתמש. תקרת הזיכוי במקרה של ביטול היא החזר מלא של תשלום הלקוח. 

14. החזרים כספיים
14.1. בתוך 14 ימים מיום ההסכמה על ההחזר, החברה תחזיר למשתמש את החלק המוסכם ממחיר העסקה ששולם על-ידו, וזאת באמצעות העברה בנקאית או ביטול חיוב המשתמש. החברה תמסור למשתמש עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב, ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם. 
14.2. במקרה של החזר כספי מלא, המשתמש יתחייב בכתב בפני החברה כי לא יעשה כל שימוש בתוכן אשר רכש, ימחק אותו מכל המדיות הדיגיטליות שברשותו וישמיד כל גרסה שאינה דיגיטלית.

15. תנאי השימוש במוצרים הדיגיטליים
15.1. כל מוצר דיגיטלי יימסר בקובץ פתוח לעריכה.
15.2. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, למסור או למכור לצד שלישי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במוצרים הדיגיטליים ו/או כל חלק מהם. 
15.3. אסור כל שימוש לא חוקי במוצרים הדיגיטליים, ובפרט אסור לעשות בהם שימוש שאינו בהתאם להוראות המוסדות האקדמיים השונים. למען הסר ספק, אסור בתכלית האיסור להגיש את המוצר הדיגיטלי למוסד אקדמי לשם קבלת קרדיט. 
15.4. השימוש במוצרים הדיגיטליים הוא לצרכי ידע כללי או ככלי עזר לכתיבת עבודה אקדמית בלבד, בדומה לכל מאמר אקדמי אחר. 

16. הפרות וסעדים 
16.1. המשתמש מתחייב לפצות את האתר באופן מלא עבור כל הוצאה משפטית ו/או נזק אשר יגרם לאתר כתוצאה משימוש לא חוקי או אשר אינו תואם את הוראות החוק השונות ובפרט הוראות המוסדות האקדמיים השונים כאמור בסעיף ‎15.3 לעיל.
16.2. משתמש אשר יפר את ההוראה בסעיף ‎15.2 לעיל, יפצה את האתר בסכום של 10,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק, בעבור כל הפרה ביחס לזכויות החברה בתכני האתר ו/או במידע ו/או גרימת נזק לפעילות הפלטפורמה בכל דרך שהיא ובכלל זאת ע"י שימוש באמצעים אלקטרוניים. מובהר בזאת כי אין בפיצוי מוסכם זה כדי למנוע מהחברה לתבוע את המשתמש בסכומים גבוהים יותר בהתאם להוראות כל דין. 

17. הגבלת אחריות
17.1. החברה עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
17.2. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג בתיאורי המוצרים יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בהם, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן. 
17.3. המוצרים באתר מוצעים "as is", והחברה אינה אחראית לאיכותם, לתוכנם, מפרטם הטכני, התאמתם לצרכי המשתמשים וכיו"ב, כולל תיקונים הנדרשים להם, למעט המצוין בסעיף ‎‎13.
17.4. החברה או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל נזק שהוא, לרבות נזקים הנובעים משימוש או הסתמכות על המידע המוצג במוצרים, תהא עילת התביעה אשר תהא. השימוש במידע הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה או תביעה בקשר עם המידע. 
17.5. החברה אינה אחראית לנזקים אשר יגרמו למשתמשים כתוצאה מווירוסים, נוזקות, רוגלות ומפגעי סייבר אחרים אשר עשויים להיגרם כתוצאה מהשימוש במוצרים הדיגיטליים ו/או באתר החברה. באחריות המשתמש להשתמש בתוכנות אבטחה רלוונטיות לעניין זה. 
17.6. האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן, והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן. 
17.7. מחברי המוצרים המופיעים באתר, התחייבו בפני החברה כי הם בעלי הזכויות במוצרים וכי הם רשאים להעביר אותן לחברה.  היה ויתברר שבניגוד להתחייבותם זו הם אינם בעלי הזכויות במוצרים, לא תהא החברה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוחות בשל השימוש במוצרים המפרים.  
17.8. החברה ו/או האתר אינם מפקחים ואינם אחראים על אמינות ו/או דיוק ו/או נכונות המידע במוצרים הדיגיטליים, גם אם יוכח כי הוא אינו נכון או עדכני או אמין. מובהר כי כל הפועל בהסתמך על המידע במוצרים אלו, עושה זאת על דעת עצמו ולאחר שבדק את הדברים אל מול מקור אמין. יודגש, כי האמור במוצרים בעלי תוכן משפטי אינו מהווה ייעוץ משפטי. 
17.9. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר או לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהי לאף גורם.
17.10. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות - באופן ישיר או עקיף - לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיו"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים) או בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע).
17.11. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו - ישיר או עקיף - לתכני קישורים חיצוניים (LINKS) המופיעים באתר, המידע שמתפרסם בהם והתמונות המופיעות בהם, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותם קישורים חיצוניים.
17.12. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
17.13. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיו"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.
17.14. הלקוח מסכים בזאת כי במידה והחברה תימצא אחראית כלפיו, לא יעלה סכום החיוב של החברה על הסכום המצטבר ששילם הלקוח בתקופה נשוא המחלוקת. בכל מקרה, תקרת האחריות של החברה כלפי כל משתמש היא 750 ₪.

18. שימוש בלתי מורשה באתר
18.1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.
18.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או בפרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Deep linking,Framing  ו-Automated Data Mining Tools.
18.3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל יישומי מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של אתר זה או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של החברה.
18.4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
18.5. אין לעשות שימוש בלוגו המופיע באתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב
18.6. המשתמש יישא באחריות וישפה את החברה ו/או עובדיה ו/או בעליה בגין כל הוצאה, הפסד, נזק, שכר טרחה משפטי או אחר, אשר ייגרמו בשל כל מעשה או מחדל של המשתמש שנעשו תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או בניגוד לכל דין קיים. 

19. זכויות יוצרים וסימני מסחר 
19.1. אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.
19.2. כל תכני אתר זה, הם רכושה הבלעדי של החברה או נעשה בהם שימוש ברשות מפורשת של בעלי זכויות היוצרים ו/או בעלי הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, תרגום או שינוי אחר של התכנים באתר זה ללא רשות מפורשת בכתב של החברה אסורה בהחלט. 
19.3. יודגש, כי זכויות היוצרים המלאות בכל המוצרים הדיגיטליים נמסרו לחברה והיא הבעלים החוקיים של זכויות אלו.
19.4. אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכניו  כדי להקנות למשתמשי האתר זכות בעלות או כל זכות אחרת בקניין הרוחני של החברה, באתר ו/או בתכניו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו. התשלום עבור רכישת המוצרים דיגיטליים לעיל אינו מקנה למשתמש זכויות כלשהן באתר, בתכני האתר או בקוד המקור של האתר.
19.5. "תכני האתר" בתקנון זה, כוללים מעבר למוצרים הדיגיטליים, את כל המידע ו/או התצוגה באתר, לרבות תוכן מילולי, תקצירים, מאמרים, פוסטים, סיפורים, כתבות, תגובות, ביקורות, אייקונים, תמונות, קוד מחשב, קבצי גרפיקה ו/או סאונד, עיצובו של האתר, תוכנה, יישום, סרטים וחומרים נוספים המועלים לאתר, סימני מסחר וסימני לוגו, לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
19.6. החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
19.7. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
19.8. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
19.9. השמות "Grade" ו-"גרייד", שם המתחם (domain name) של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
19.10. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
19.11. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
19.12. אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או שהנו סימן מסחרי.

20. נוהל דיווח והסרה 
20.1. החברה פועלת על מנת למנוע שימוש באתר באופן הפוגע בזכויות צד שלישי ו/או מפר חובות שבדין. על אף זאת, אין החברה יכולה להבטיח כי בידיה הכלים למנוע באופן מוחלט הצגת מידע הפוגעת בזכויות צד שלישי ו/או שיש בה משום הפרת דין ככלל. כל המוצא כי פרסום כלשהו המוצג באתר הינו פוגעני, מפר זכויות או מפר את האמור בתנאי שימוש אלמתבקש לדווח על כך לחברה בדוא"ל info@grade.co.il. החברה תבחן את הדיווח בהקדם האפשרי מבחינתה, אך במקרה שההודעה לא נענתה תוך זמן סביר, או במקרה דחוף במיוחד, ניתן לפנות באמצעות הטלפון במספר 072-3222759. לאחר בדיקת הדיווח, החברה תפעל בעניין לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין. 
21. פרסומות ודברי פרסומת
21.1. החברה תשלח מפעם לפעם, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תכנים שירותיים ושיווקיים הרלוונטיים לתחום הכתיבה האקדמית, לרבות: תזכורות לחידוש הקפאת מוצרים, טיפים לכתיבת עבודות אקדמיות, מבצעי קידום מכירות למוצרים, הצעות לכתיבה אקדמית מקורית של צדדים שלישיים ועוד. מובהר בזאת כי החברה רשאית לשלוח גם דברי פרסומת של צדדים שלישיים ובלבד שהם קשורים לתחומי הכתיבה האקדמית ו/או סטודנטים ו/או תכנים אקדמיים. 
21.2. משתמש המעוניין להסיר עצמו מרשימת התפוצה של האתר, יעשה זאת באמצעות כפתור 'הסר' הרלוונטי בדבר הפרסומת, או באמצעות משלוח הודעה לכתובת info@grade.co.il מכתובת הדוא"ל אותה הוא מבקש להסיר. משלוח הודעה כאמור, מהווה בקשה להסרה ידנית. משתמש אשר מעוניין בחלופה זו מקבל על עצמו מראש שייתכן שבקשתו לא תענה בשל טעות אנוש או כשל טכני במערכות החברה, ועל כן מסכים המשתמש שאי-הסרתו לאחר בקשת הסרה אחת בלבד לא תחשב להפרה של ס' 30א לחוק התקשורת. בנוסף, בעת הפניה להסרה יש לציין באופן מפורש בגוף ההודעה את כתובת הדוא"ל עמה נרשם המשתמש ואת שמו. במקרה של אי-הסרה לאחר בקשת הסרה בדוא"ל על המשתמש ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך השלמת ההסרה. 

22. אבטחת מידע
22.1. על המשתמש לדעת כי הגלישה באינטרנט חושפת אותו לסיכונים רבים, כגון גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בווירוסים וציתות לתקשורת המחשב.
22.2. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת, חושפת את המשתמש להידבקות בווירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולות המחשב או לשבש את פעולתו. האחריות לכך שווירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילות באתרי אינטרנט מוטלת על המשתמש בלבד, שאחראי להתקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
22.3. על המשתמש להיזהר מהודעות דוא"ל או SMS מזויפות, שהן הודעות הנשלחות כביכול מטעם האתר, מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים, תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים גורמים מפוקפקים להשיג שלא כדין נתונים אישיים של הנמענים לצורך גישה לחשבונותיהם. 
22.4. ככלל, איננו שולחים בקשות בהודעות דוא"ל או SMS לקבלת פרטי אשראי. 
22.5. הסיסמה הינה סודית ומיועדת לך בלבד, אין להעבירה לאף גורם  אחר. דע, כי כל בקשה לקבלת סיסמתך היא מזויפת יש להתעלם ממנה ולעדכן את החברה.

23. כללי
23.1. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
23.2. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
23.3. החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה באתר ו/או כל חלק ממנו, לפי בחירתה, לכל צד שלישי, ללא צורך בקבלת הסכמה של מי ממשתמשי האתר ובהם לקוחותיו או במתן הודעה מוקדמת להם. 
23.4. אי קיום של תנאי מהותי מתנאי שימוש אלה ייחשב עילה להשבתה מידית של חשבון הלקוח במערכת ללא כל התראה מוקדמת וללא החזר כספי. 
23.5. החברה תהיה רשאית להסיר את חשבון הלקוחות אם הם נמצאים כמי שמפירים הפרה יסודית את תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם, לרבות במקרים בהם קיים חשש סביר שיש במעשי הלקוח משום הפרת החוק, ביצוע עבירה או עוולה או ניצול לרעה של משאבי האתר. 
23.6. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות אחרות באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן. 
23.7. הודעה שתישלח על ידי הצדדים תיחשב כאילו הגיעה לצד הנמען ולידיעתו תוך 3 ימים מעת שליחתה בדואר רשום בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה. לצורך קבלת הודעות מען הלקוח הינו המען שמסר בעת ההרשמה או לאחר מכן, ומען החברה הינו כמופיע בתקנון זה ובדף "צור קשר".
23.8. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.
23.9. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז חיפה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
23.10. מובהר כי האמור בסעיפים ‎19.4 ו-‎19.5 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, והמשתמש מוותר על כל טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר. 
 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.