הבדלים בין הערכות הורים של תלמידים עם ליקויי ראייה לבין הערכות מורות תומכות את התלמידים הללו במדדים

מזהה: 3768
מאמר חם

בישראל משתלבים תלמידים עם ליקויי ראייה בבתי הספר הרגילים, כאשר נכון ל-2014 משרד החינוך העריך את מספרם בכ-1300 תלמידים המשולבים ב-1000 בתי ספר (דף מידע, 2014). אולם, השתלבותם של תלמידים אלו עלולה להיות מורכבת וכרוכה באתגרים שונים, כאשר בתי הספר נדרשים להתאים את עצמם לתלמידים עם לקויות הראייה המשולבים בהם. שילובם של תלמידים עם לקויות ראיה בבתי ספר רגילים מלווה בלא מעט אתגרים והתמודדויות. התלמידים עם לקות הראייה או העיוורון במערכת החינוך מתמודדים עם מגוון רחב של קשיים בתחומים לימודיים, רגשיים וחברתיים. דילמה שכיחה בקרב התלמידים נוגעת לשאלה כיצד להיעזר מצד אחד בסביבה התומכת שמכילה עזרים טכנולוגים ומערכים תומכים, ומצד שני לשמור על אוטונומיה ולפתח עצמאות תפקודית. תלמידים עם לקות ראייה ו/או עיוורון מתקשים בהשגת איכות חיים בעלת משמעות על מגוון ההיבטים, ולכן הטכנולוגיה, שייעודה להקל עלינו בביצוע פעולות שונות, מסייעת גם לאנשים עם לקויות שונות, ויש לה גם השפעה על שילובו של תלמיד עם לקות ראייה בכיתה רגילה.

מחקר זה בודק את הבדלים בין הערכות הורים של תלמידים עם ליקויי ראייה לבין הערכות מורות תומכות את התלמידים הללו במדדים: הפדגוגי, הרגשי והחברתי, לאחר תחילת השימוש בערכת טכנולוגיה מסייעת. במסגרת העבודה הכנתי שאלון בנוי מחמישה סולמות המורכבים מ-18 פריטים. הציון בשאלון יינתן על פי חישוב ממוצע הפריטים בכל סולם מ-1 עד 5.

 

תקציר. 

מבוא. 

פרק 1.         סקירת ספרות. 

1.1          הגישות שמנחות בהשתלבות תלמידים עם ליקויי ראייה. 

1.2   הגישה ההומניסטית-חינוכית כבסיס לעבודה עם תלמיד לקות הראייה: טיפוח רכיבי 'פוטנציאל הצמיחה' כבסיס להעצמת איכות חייו של התלמיד. 

1.3          איכות החיים של תלמידים לקויי ראייה – יישומה והקשיים בהעצמתה. 

לוח 1: מודל 'פוטנציאל הצמיחה' (הס, 2010) להעצמת איכות חיי התלמיד לקוי ראייה. 

1.4      ביטוי ליישום החלק במודל פוטנציאל הצמיחה שעוסק בעבודה בשיפור התפקוד החזותי והתפקוד בכלל על ידי השימוש באמצעים טכנולוגיים לצורך זה.

פרק 2.         מתודולוגיה. 

2.1             משתני המחקר. 

2.2             מדגם ואופן הדגימה. 

2.3             שדה המחקר. 

2.4             אוכלוסיית המחקר. 

2.5             כלי המחקר. 

2.6             תהליך איסוף הנתונים. 

2.7             ניתוח נתונים. 

2.8             תוקף ומהימנות. 

2.9             שאלת המחקר. 

2.10           השערות המחקר. 

2.11           מהימנות סולמות השאלון

פרק 3.         ממצאים.

לוח 4 - התפלגויות תיאורטיות של משתני המחקר. 

לוח 5 - משתני המחקר המרכזיים. 

פרק 4.         דיון 

ביבליוגרפיה. 

נספח 1: שאלון 

460.00 ₪
סוג עבודה:
סמינריון
סוג מחקר:
אמפירי
תגיות:
חינוך | חינוך מיוחד
שנת הגשה:
2017
מספר מילים:
7345
היקף עמודים:
26
מספר מקורות:
25
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.