הקשר בין זיכרון חזותי לחיפוש חזותי

מזהה: 7945
מאמר חם

"בכל פעם שאתה מטייל ביער או מטייל באזור מרכז העיר, אתה חווה עולם חזותי עשיר. אתה נהנה מגווני הירוק השונים של העצים או מוצף מכל הפרטים שמרכז עיר עמוס מציע. למרות שאולי יש לך רושם של עולם חזותי עשיר, אנו יודעים כעת כי המוח שלך מייצג רק מעט מאוד מהעולם החזותי הזה בכל רגע פרטני בזמן" (Van der Stigchel, 2020, p1). אנו יודעים זאת על סמך כך ששינויים גדולים להפליא בסביבה לא תמיד מתגלים, כמו שינויים בנוף, בבנייה, בצבעים וכו', מה שמצביע על כך שהעולם החזותי החיצוני מיוצג באופן חלקי בלבד (Van der Stigchel, 2020).

מודלי הזיכרון הנוכחיים מתייחסים ל"זיכרון עבודה חזותי" כאל מערכת הזיכרון האחראית לייצוג הפנימי של העולם החזותי (Logie, 1995 בתוך: Van der Stigchel, 2020 ). זיכרון העבודה החזותי מחולק למרכיב חזותי ומרכיב מרחבי, כאשר המרכיב המרחבי שומר על מיקומים רלוונטיים בעולם החזותי והמרכיב החזותי שומר על תכונות חזותיות של אובייקטים. זיכרון העבודה החזותי נחשב בדרך כלל לאחסון מוגבל בקיבולת ומאמץ למידע חזותי שאינו זמין עוד.

עבודה זו מבקשת לבחון את הקשר בין זיכרון חזותי לחיפוש חזותי. מטרת העבודה הינה לבחון מאמרים ומחקרים שעסקו בהשפעותיו של הזיכרון החזותי על הצלחה במטלות ביצוע חזותי ולעמוד על הקשר האפשרי בין שני המשתנים ועל היחסים ביניהם. הבסיס עליו נשענת מטרת מחקר זו הינו כי חיפוש חזותי נשלט על ידי ייצוגים של התכונות של היעד אותו אנו מחפשים (למשל, צבע, גודל, צורה). 

 

תקציר

מבוא

1.   פרק ראשון: זיכרון עבודה חזותי

1.1.  זיכרון העבודה

1.2.  זיכרון עבודה חזותי

2.  קשב חזותי

3.  זיכרון חזותי והשפעתו על החיפוש החזותי

3.1.  חיפוש חזותי

3.2.  זיכרון חזותי, קשב חזותי  וחיפוש חזותי-  מה ביניהם?

דיון ומסקנות

רשימת מקורות

530.00 ₪
סוג עבודה:
סמינריון
סוג מחקר:
עיוני
תגיות:
חינוך | פסיכולוגיה
שנת הגשה:
2020
מספר מילים:
8499
היקף עמודים:
24
מספר מקורות:
40
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.