השוואה בין המודל של צ'ול למודל של פרית'

מזהה: 7947
מאמר חם

עבודה קצרה בחינוך: רכישת קריאה.

 

מהם לדעתכם, הגורמים הקריטיים שבלעדיהם לא תהיה כלל רכישת קריאה, ומהם הגורמים שאפשר ללמוד לקרוא למרות קיומם? מה יכולה המורה לעשות כדי להשפיע? נמקו את טענתכם.

לפי דעתי, הגורם הקריטי ביותר שבלעדיו לא תהיה כלל רכישת קריאה, שהוא גם החשוב ביותר ומהווה תנאי הכרחי ברכישת הקריאה הוא ההתפתחות הלשונית של הילד, אשר באה לידי ביטוי ברכישת השפה הדבורה והשפה הכתובה. התפתחות לשונית חלקית או לקויה בחייו של הילד עלולה למנוע מן הילד להבין תפקודים תקשורתיים, אשר הוא נתקל בהם בקריאה, באופן הנכון והתקין. זאת ועוד, ההתפתחות הלשונית התקינה מסייעת לילד בהמשך בפענוח ובזיהוי של מילים במהלך הקריאה, שעמן אין לו היכרות מוקדמת. 

25.00 ₪
סוג עבודה:
מטלה קטנה
סוג מחקר:
עיוני
תגיות:
חינוך
שנת הגשה:
2020
מספר מילים:
646
היקף עמודים:
2
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.