השפעת למידה מתוקשבת על מעורבות והישגי התלמידים במתמטיקה בכיתות יסוד

מזהה: 3763
מאמר חם

אחד המאפיינים הבולטים ביותר של התקופה הנוכחית הוא התפתחותן המהירה של טכנולוגיות מחשבים ותקשורת. טכנולוגיות אלו חדרו לתחומים רבים בחיינו וחוללו מהפכה של ממש בחיי היום-יום, בחברה ובתרבות. מבחינה תרבותית, ניתן לומר כי הפן הבולט ביותר של טכנולוגיית המחשוב הוא מרכזיותה בתחום המידע. כדברי גבריאל סלומון, "היא משתתפת בהפיכת העידן שאנו חיים בו לעידן המידע והופכת את שבילי התקשורת שלנו ל'אוטוסטרדת מידע" (סלומון, 2000). אכן, זהו שינוי ניכר ומשמעותי בכל הקשור למידע: בארגון ואגירה של המידע, בדרכי התקשורת להעברת המידע, במידת הזמינות שלו, בדרכי הגישה אליו, וכן באופני הייצוג של המידע בטקסטים דיגיטליים. מהפכה זו מוצאת את ביטויה כאשר אנו מבקשים מידע לצרכים שימושיים, והשפעתה ניכרת גם בחיינו המקצועיים ובתחום הלימודי-אקדמי. בתחום זה היא מציעה אפשרויות תקשורת חדשות למטרות לימודיות, משכללת את טכנולוגיית הכתיבה, משנה את דרכי הגישה לטקסטים ואת דרכי איסוף הנתונים, ומרחיבה את האפשרויות לחקירה ואת האמצעים ליצירה ולהפצה של ידע חדש.

נוכח שינוי כה משמעותי, בית-הספר אינו יכול ואינו צריך להישאר אדיש. בית-הספר מוצא עצמו מתמודד מול שאלות כבדות משקל הנוגעות להשפעותיה של הטכנולוגיה החדשה בשלושה היבטים: בהיבט העתידי, בהיבט הדידקטי ובהיבט הפדגוגי. אי לכך, המחקר הנוכחי בא לבדוק את השפעת הלמידה המתוקשבת על המוטיבציה של התלמידים ועל הישגיהם הלימודיים.

1.1.          מטרת המחקר

מטרת המחקר הינה לבדוק כיצד תשפיע  למידה מתוקשבת  במהלך שיעורי המתמטיקה  בכיתות  יסוד על מעורבות  (מוטיבציה) והישגי התלמידים בהשוואה ללמידה פרונטאלית – מסורתית.

 

1.    מבוא

1.1.                 מטרת המחקר

1.2.                 שאלת המחקר

1.3.                 השערת המחקר

2.    רקע תיאורטי 

2.1.                 למידה מתוקשבת מהי?

2.2.                 למידה מתוקשבת יתרונות וחסרונות

2.3.                 תפקיד המורה בלמידה מתוקשבת

2.4.                 מוטיבציה

2.4.1.              למידה מתוקשבת ומוטיבציה

2.5.                 השפעת למידה מתוקשבת על הישגי התלמידים

3.    מתודולוגיה

3.1.                 גישת המחקר

3.2.                  אוכלוסיית המחקר

3.3.                  כלי המחקר לאיסוף הנתונים

3.4.                 דרכים לאיסוף נתונים

3.5.                 אתיקה

4.    ביבליוגרפיה

4.1.                 מקורות בעברית

4.2.                 מקורות באנגלית

נספח 1. 

נספח 2. 

נספח 3. 

290.00 ₪
סוג עבודה:
הצעת מחקר
סוג מחקר:
אמפירי
תגיות:
חינוך | חינוך מתמטי
שנת הגשה:
2016
מספר מילים:
4600
היקף עמודים:
19
מספר מקורות:
30
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.