מטלה במחקר כמותי - מדדי מרכז ומדדי פיזור - 5 שאלות

מזהה: 7961
מאמר חם

1. השלם:

א. בכיתה ו'1 החליטה המורה להוסיף לכל תלמיד 3 נקודות לציון בהיסטוריה. כיצד שינוי זה ישפיע על סטיית התקן של הציונים במקצוע זה?   שינוי זה לא ישפיע על סטיית התקן. מאחר וסטיית התקן מייצגת את המרחקים של הציונים מן הממוצע וכל התלמידים "זזו" באופן שווה מן הממוצע(וכך גם הממוצע) הפער בין כל ציון לממוצע ישאר זהה וסטיית התקן תישאר כפי שהיא הייתה מלכתחילה .

ב. בהתפלגות אחידה (בה כל הערכים שווים) סטיית התקן תהיה    0   .

ג. אם סטיית התקן של הציונים היא 2.45, מדד השונות שלהם 2.45**2=6.0025 .

ד. אם נוסיף לסדרת ציונים מספר ציונים בגודל הממוצע, סטיית התקן תקטן, מאחר והפער בין הציונים שנוספו לממוצע הינו 0, אך מספר האיברים בסדרה גדל, הסכום במונה ישאר זהה אך הסכום של המכנה יגדל והמנה תקטן בסך הכל.

 

3. לפניך התפלגות ציונים: 30, 70, 90, 40, 50, 80, 60, 40, 80, 90.

א. מצא את הממוצע, החציון והערך השכיח של הציונים.

תשובה: הממוצע:    63    החציון:      65        הערך השכיח: ,90  80  

ב. מה יקרה למדדים הנ"ל אם יסתבר שתלמיד שקיבל 30 קיבל 0?

תשובה: ____הממוצע:   60   , החציון:   65   , הערך השכיח: 80,90   .

ג. מה יקרה למדדים הנ"ל אם ציונו של אחד מהתלמידים שקיבלו 50 יתוקן ל-60?

תשובה: ____הממוצע:   64   , החציון:   65   , הערך השכיח: 60,80,90   .

25.00 ₪
סוג עבודה:
מטלה קטנה
סוג מחקר:
איכותני
תגיות:
חינוך
שנת הגשה:
2020
מספר מילים:
551
היקף עמודים:
5
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.