רפורמת האוטונומיה הבית ספרית

מזהה: 7951
מאמר חם

מבוא
* בשנות ה-70 הוביל שר החינוך יגאל אלון תהליך לביזור ארגוני של משרד החינוך
* המטרה: יצירת אקלים בית ספרי תורם ותומך המבוסס על עשייה חינוכית ושיתופית
* 1971 – הוקמה ועדה לעידוד יוזמות מורים ß המלצה על הגשמת תוכנית לימודים תוך מתן עצמאות לבתי הספר והמורים
* הנחת יסוד: עצמאות חינוכית ß תחושת צמיחה ואווירה חופשית וחדשנית ß עידוד אחריות ויצירתיות ß תוצאות חינוכיות משמעותיות

חסרונות:
* ערעור אחריות המדינה להענקת חינוך חינם איכותי לכל הילדים (ללא תלות ברקע חברתי)
* הפעלת מנגנוני סינון מצד בתי ספר מהווים יתרון עבור ילדים להורים מרקע חברתי גבוה
* תוצאה אפשרית: ביסוס והרחבה של פערים חברתיים
 

25.00 ₪
סוג עבודה:
מצגת
סוג מחקר:
עיוני
תגיות:
חינוך
שנת הגשה:
2021
מספר מילים:
671
היקף עמודים:
11
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.