השפעת ערכי הארגון ברמה המגדרית על רמת שביעות הרצון של העובדים

מזהה: 3788
מאמר חם

תרבות ארגונית הינה סוגיה מורכבת, בעלת רבדים רבים, עבור כל ארגון באשר הוא. התרבות הארגונית היא שמכתיבה את ערכי הארגון, דרכי הפעולה שלו, הנורמות החברתיות ואף השפה בה העובדים מתקשרים זה עם זה ועם לקוחות הארגון. היא יכולה להשפיע במידה רבה על תפקוד העובדים בארגון, וכך על מידת ההצלחה או הכישלון שלו. תרבות ארגונית בעלת השפעה רבה יכולה להוביל את הארגון לכדי הצלחתו, וזאת על ידי המאפיינים אשר מבדילים ארגון זה מאחרים (Frenkel, 2008). כמו כן, התרבות האירגונית היא שמאחדת את עובדי ארגון מסוים סביב מטרות משותפות ורעיון משותף במטרה להשיגם. באמצעות אחידות הארגון ניתן לזהות את מטרותיו, ואופן הפעולה בו הופך ברור יותר עבור העובדים (רזי ויחזקאלי, 2006).

התרבות הארגונית אינה רק משפיעה על תפקודו של העובד בארגון מסוים, אלא גם על תחושתו בו. תרבות ארגונית אשר תואמת את ערכי העובד תעודד את תחושת שביעות הרצון שיחוש בעבודתו ותעודד אותו להישגים גבוהים בארגון אליו הוא משתייך (Aziri, 2011). יש לשים את הדעת לכך שמידת שביעות הרצון של הפרט נקבעת על ידי מספר גורמים ואין אפשרות להתייחס אך ורק אל התרבות הארגונית בתור הקובעת את חווייתו בארגון. עם זאת, השפעתה הרבה של התרבות הארגונית על מידת שביעות רצונו של העובד טמונה בכך שהיא זו המכתיבה את הלך הרוח בארגון. גורמים נוספים, דוגמת תמיכה ממנהלי החברה ורמת האתגר העומדת בפני הפרט בעת ביצוע תפקידו, משפיעים גם הם על מידת שביעות רצונו של הפרט בחברה (Gok, Karatuna & Karaca, 2015; Raziq & Maulabakhsh, 2015). 

 

.1        מבוא. 

.2        תרבות ארגונית..

2.1         הגדרה ומאפיינים..

2.2         תרבות ארגונית ומגדר. 

.3        שביעות רצון העובדים..

3.1         שביעות רצון והצלחת הארגון 

3.2         שביעות רצון ותרבות ארגונית.. 

4.        דיון 

5.        סיכום ומסקנות.. 

5.1         מסקנות עיקריות מהעבודה..

5.2         המלצות למנהלים.. 

6.        מקורות..

270.00 ₪
סוג עבודה:
סקירת ספרות
סוג מחקר:
עיוני
תגיות:
התנהגות ארגונית | מנהל עסקים כללי
שנת הגשה:
2018
מספר מילים:
4386
היקף עמודים:
14
מספר מקורות:
20
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.