הקשר בין אינטליגנציה תרבותית, מגדר, תמיכה והדרכה ארגונית, והצלחת המוצב

מזהה: 3785
מאמר חם

הגידול בתהליך הגלובליזציה שינה את פני ניהול משאבי אנוש בחברות הרב לאומיות. הכשרת העובד והדרכתו הם חלק מרכזי בשביל חברות במיוחד חברות רב לאומיות שמציעות לעובדיהם משימות בינלאומיות במטרה להגביר את השליטה והתיאום של הפעילות הרב לאומית. שליחת מוצבים למדינות זרות הפכה לשיטה מרכזית בה חברות משתמשות כדי למסד שווקים בינלאומיים חדשים, הרחבה ושליטה של התרבות הארגונית שלהם ושימור מרכז  ארגוני מתואם ע"י בקרה ושליטה. עבור החברה הרב-לאומית, המוצבים הם בעלי חשיבות מרובה, והם שיוצרים את הקשר הישיר והעיקרי בינה ובין פעילותיה המתנהלים בחו"ל (Okpara & Kabongo, 2011).

השימוש במוצבים נראה מצד אחד כמנגנון יעיל לניהול תאגידים רב לאומיים ולשליטה בחברות בנות, מצד שני השימוש בהם אינו ללא עלות. ההערכה היא שבשנה הראשונה העלויות הנובעות משימוש במוצבים בתאגידים רב לאומיים יקר פי שלושה מאשר עלויות השימוש בעובדים מקומיים.  בנוסף, כישלון מוצבים במשימתם משווייך גם לעלויות עקיפות, מעבר לעלויות הישירות הגבוהות, כדוגמת איבוד בטחון עצמי, הערכה עצמית, וירידה במוטיבציה של העובד וחזרת מוצב לארץ מוקדמת נושאת בעלויות רבות למוצב ולחברות. כשלון מוצבים במשימתם עלולה  לפגוע בביצועים של השלוחות, וכן לתרום לאובדן הזדמנויות בכניסה או בהרחבת פעילות בשווקים חדשים (Pokharel, 2016)

הדרכה בין תרבותית (CCT) היא אחד התחומים הכי נחקרים בחקר מוצבים. ולכך סיבות רבות מביניהן החשיבות הברורה שיש להשלכות הניהוליות שבחקר זה, והחשיבות שלרבם הנוגעים בדבר כמו חברות רב לאומיות שמשקיעות הרבה כסף בשליחת מוצבים, חברות יעוץ והכשרה ואוניברסיטאות (Wang & Tran, 2012).

 

מבוא

1.        רקע תיאורטי 

1.1 הגדרה של מוצב

1.2 הדרכה והכנה למוצב

1.3 מאפיינים שונים של הצלחת המוצב

1.4 מגדר

1.5 אינטליגנציה תרבותית

1.6 השערות המחקר

2.        שיטת המחקר

3.        ממצאי המחקר

3.1 אינטליגנציה תרבותית והצלחת המוצב

3.2 הכשרה ארגונית והצלחת המוצב

3.3 מגדר והצלחת המוצב

3.4 סיכום הממצאים

4.        דיון 

4.1 אינטליגנציה תרבותית והצלחת המוצב

4.2 הכשרת המוצב והצלחת המוצב

4.3 מגדר והצלחת המוצב

5.        סיכום

5.1 תרומת המחקר

5.2 מגבלות העבודה

5.3 המלצות למחקרי המשך

6.        מקורות

590.00 ₪
סוג עבודה:
סמינריון
סוג מחקר:
עיוני
תגיות:
אסטרטגיה עסקית | מנהל עסקים כללי
שנת הגשה:
2018
מספר מילים:
11419
היקף עמודים:
33
מספר מקורות:
30
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.