תפיסות ילדים בנוגע לפרסומות וסוגיות מגדריות בפרסומות

מזהה: 3786
מאמר חם

באופן מובנה וכמעט בלי משים, פרסומות מהוות חלק בלתי נפרד מחיי כולנו. הם מופיעות בכל מקום ובכל צורה, כאשר אלו נועדו לתפוס את תשומת ליבנו, לבדר אותנו, לפתות אותנו, ולהביא אותנו בסופו של דבר לקנות מוצרים (De Gregorio & Sung, 2010). את הפרסומות ניתן למצוא ברדיו, בעיתונות, בטלוויזיה ובוודאי באינטרנט, ואלו מופיעות בצורות שונות ובעלי מטרות שונות. נוכח העלויות הגבוהות של פרסומות, אלו לרוב צריכות להיות יעילות וממוקדות, במטרה לכוון היטב לקהל היעד, להיחשף אליו, וכך להגיע ליעדים וכך להשקיע את ההשקעה. לעיתים היעדים האלו הם קהילה מסוימת, גיל מסוים או בעלי צורך ומסוים (Ruggiero, 2000). זה כבר נמצא וידוע שנים רבות, שפרסומות בנויות כדי לשרת את הציבור, אך לא אחת הם גם מסמלים ומנציחים את הנורמה וערכי הציבור, בצורה קיצונית, פשטנית, שאף מחמירה עוולות ציבוריות רבות  (מרנין-דיסטלפד, 2015).

אחת העוולות הציבוריות העתיקות ביותר, היא זו הקשורה בהבניה המגדרית, ומיקום האישה בחברה המודרנית. פרסומות אם השנים היו אחד הסמלים הבוטים והמשמעותיים ביותר שהציגו את מקום האישה במטבח, בבית, בטיפול בילדים, טיפול בניקיון הבית ותחזוקתו. עם זאת, גם אם הדורות עברו והיחס בין נשים וגברים השתנה (אם כי לא מספיק), עדיין פרסומות לא אחת נכשלות בהצגת דעות קדומות ומיקום האישה בעמדותיה הנושנות במטבח ובבית (Eisend, 2010).

מלבד העובדה כי מדובר בעוול שלעצמו, העוול הזה הופך להיות משמעותי פי כמה כאשר מבינים את המשמעות של פרסומות עבור ילדים. מחקרים מראים כי ילדים נוטים לקחת פרסומות ברצינות גדולה יותר, וכי הנטייה שלהם להיות מושפעים מפרסומת היא גדולה באופן משמעותי מכלל הציבור. 

 

מבוא. 

1.            סקירת ספרות. 

1.1               פרסומות. 

1.1.1                      רקע – התפתחותן של הפרסומות. 

1.1.2                      פרסומות בטלוויזיה וההבדלים בין הפלטפורמות השונות. 

1.1.3                      פרסום לילדים. 

1.1.4                      חברות לתפקידי מגדר. 

1.2               מגדר ופרסום. 

1.2.1                      רקע למגדר ופרסום. 

1.2.2                      תפקידי המינים בפרסומות. 

1.2.3                      ייצוגים מגדריים. 

1.3               תפיסות מגדריות של ילדים. 

1.3.1                      תפיסה מגדרית בגיל צעיר. 

1.3.2                      עמדות ילדים בנוגע למגדר. 

1.3.3                      תפיסות מגדריות של פרסומות בקרב ילדים. 

1.4               סיכום. 

2.            שיטת המחקר. 

2.1               המשתתפים. 

2.2               כלים. 

2.3               הליך. 

2.4               ניתוחי תוכן 

2.5               אתיקה ואמינות. 

3.            ממצאים. 

3.1               הכרת הילדים עם עולם הפרסומות. 

3.2               התייחסות מגדרית לפרסומות. 

3.3               גיל הילדים והתאמתם לפרסומות. 

3.4               פרסומות ודיון חיצוני 

3.5               סיכום הממצאים. 

4.            דיון 

4.1               היכרות הילדים עם עולם הפרסומות ועם עצמם. 

4.2               מגדר והסביבה. 

4.3               סיכום. 

4.4               מגבלות המחקר והמלצות למחקרי המשך. 

5.            מקורות. 

נספחים. 

נספח א' – שאלון מנחה לריאיון חצי מובנה. 

נספח ב' – קישורים לפרסומות המוצגים במסגרת הריאיון 

נספח ג' – הראיונות.

590.00 ₪
סוג עבודה:
סמינריון
סוג מחקר:
איכותני
תגיות:
מנהל עסקים כללי | שיווק ופרסום
שנת הגשה:
2017
מספר מילים:
15977
היקף עמודים:
43
מספר מקורות:
25
נספח ראיונות:
יש
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.