הביטוח לאומי - השוואה בין סוגי הקצבאות אצל מטופלים בגיל השלישי

מזהה: 3782
מאמר חם

האסכולה המרכזית המעמיקה במדינת הרווחה, גורסת כי מטרתה העיקרית הינה לסייע לחלשים, וכי למעשה מלכתחילה נועדה, ראשית כל, לסייע לאוכלוסיות הנזקקות ביותר בחברה, ולספק פתרונות שפעם היו מוצעות על ידי הקהילה ברמת המאקרו והמשפחה ברמת המיקרו. תמורות במציאות הגלובלית והמקומית, יצרו סיטואציה שבה המדינה היא זו שמבקשת לקחת את האחריות שפעם הייתה אחריות חברתית, בתמורה לאיסוף מיסים הנעשה בשיטות שונות. אותם אוכלוסיות שנחשבו לאורך ההיסטוריה לאוכלוסיות הנזקקות יותר מכל לסיוע זה, היו האם החד הורית, הנכים, העניים וחסרי הבית, וכמובן זקני החברה, אשר הגיעו לגיל אשר אינם יכולים לתרום לחברה בעבודתם (רוזנהוק, 2007).

עבודה זו תתמקד באלו האחרונים, ותבקש להבין כיצד המדינה מסייעת לזקנים בשיטות מודרניות של מדינת הרווחה. שיטות אלו מחולקות לרוב לשניים. השיטה הכספית, שבה ניתן לזקן סכום חודשי שאמור לסייע לו בצרכיו, או 'קצבה בעין', שבה מקבל הזקן את הטיפול עצמו, לפי צרכיו ולפי קריטריונים שונים של המדינה. בעשורים האחרונים, ישנם ביקורות חריפות הנוגעות לדרך שבה מדינת הרווחה למעשה קרסה, בארץ בוודאי, אך גם בעולם כולו. מגמה אשר מובילה בחזרה את הקהילה ואת המשפחה לקחת מחדש את האחריות על מצבם של הנזקקים בחברה (דורון, 2010).

בעבודה זו אבקש להשמיע את קולו של הקשיש, תוך בחינה של נקודת מבטו על האפשרויות שהמדינה מציעה לו, תוך התייחסות להבדלים בין קצבה כספית ובין קצבה בעין. עקב כך, שאלת המחקר שעומדת לטובת מחקר זה היא 'מהם הגורמים המשפיעים על בחירת המטופלים לקבלת סוג הקצבה, וכיצד גורמים דמוגרפיים כמו מצב סוציו-אקונומי, מצב בריאותי, וגיל מובילים לבחירה בין קצבה כזו או אחרת, בקרב מטופלים בגיל השלישי?'

 

מבוא

1.        סקירה ספרותית

1.1          טיפול באוכלוסיית הקשישים בישראל

1.1.1               חשיבות המדינה ברווחת אוכלוסיית הקשישים

1.1.2               הסוגיות העולות מהטיפול הסיעודי 

1.2          גמלאות כספיות לעומת שירותים בעין 

1.2.1               הבחירה בין גמלה כספית לשירותים בעין – יתרונות וחסרונות

1.2.2               המעמד החוקתי של גמלאות כספיות ושירותים בעין 

2.        שיטות מחקר

2.1          שאלת המחקר

2.2          השערות המחקר

2.3          צורת המחקר ומשתני המחקר

2.4          משתתפי המחקר

2.5          כלי המחקר

2.6          הליך וניתוח

3.        ממצאים

3.1          סטטיסטיקה תיאורית ומהימנות

3.2          מבחנים להבדלים סטטיסטיים ברמת הגיל

3.3          מבחנים להבדלים סטטיסטיים ברמה הסוציו-אקונומית

3.4          מבחנים להבדלים סטטיסטיים ברמה הבריאותית

4.        דיון

4.1          קשיים מתודולוגיים ונתונים תיאוריים

4.2          משתנים דמוגרפיים חסרי ובעלי השפעה

4.3          סיכום, מגבלות והמלצות להמשך

5.        מקורות

נספחים

נספח א': שאלון המחקר

435.00 ₪
סוג עבודה:
סמינריון
סוג מחקר:
אמפירי
תגיות:
מדעי המדינה ויחבל | סוציולוגיה ואנתרפולוגיה | עבודה סוציאלית
שנת הגשה:
2018
מספר מילים:
6931
היקף עמודים:
24
מספר מקורות:
15
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.