השפעת הסביבה על יכולת השגשוג של השוטר

מזהה: 3783
מאמר חם

עבודת השיטור נחשבת, ולא בכדי, לאחת העבודות העמוסות, המורכבות ואף המסוכנות שעולם התעסוקה המערבי מסוגל להציע. השוטר הטיפוסי נדרש להפגין קור רוח, לקבל ללא הרף החלטות בזמן אמת אשר נוגעות לחיי בני אדם, ולהתמודד עם גוון קשה ביותר של האוכלוסייה תוך סיכון חייו ובעוד שמעמד השוטר, בדומה למעמדות של תפקידים ציבוריים שונים ואחרים, נמצא בירידה מתמדת (Johnson, 2012).

לעומת כל אלו, כמו בכל עבודה רגילה, עובד, ובמקרה הזה שוטר, מבקש להגשים את עצמו, ולמצות את הפוטנציאל כפי שהוא תופס אותו ביחס ליכולת שלו להתקדם כמה שניתן במנעד הדרגות וכך להביא את עצמו להגשמה כלכלית, נפשית ותפיסתית. לצורך כך, המחקר מראה כי שוטר נדרש ׳לשגשג׳. במובן הזה, שגשוג נחשב להבעה של אנרגיות חיוביות וביטוי של מוטיבציה רבה בעבודה. העובד המשגשג פועל באופן מודע למען שיפור מצבו, תוך ביצוע עבודתו והרבה מעבר לכך. שגשוג של עובד מבטא צמיחה, הצלחה וקשר הדוק בין מקום העבודה ובין השוטר (Spreitzer, Porath & Gibson, 2012).

מחקרים רבים מראים כי לעובד אשר מבטא יכולת לשגשג בעבודתו יש נטייה רבה לחוש שביעות רצון מעבודתו, וכך לעבוד בצורה הרבה יותר אפקטיבית. כך, מתנהל לו מאזן בין רצון העובד להתקדם לבין מקום עבודה אשר מאפשר לעובד להתקדם ולזכות בתגמולים שונים (מורליים, כספיים, מעמדיים וכדומה) נוכח ביצועיו. מבחינה זו, עבודת השיטור וארגון המשטרה איננו שונה כלל וכלל בהיבטים אלו, ואותם גורמים אשר גורמים לתחושת השגשוג או עדיף, ליכולת העובד לשגשג בתוך המסגרת המשטרתית דומים למדי לאלו בעבודות רגילות (צמח, 2012). 

 

תקציר   

מבוא   

1.                   סקירה ספרותית   

1.1                  אפיוני התפקיד של השוטר   

1.2                   תמיכה והשפעותיה על השוטר   

1.2.1                  תמיכת הממונה   

1.2.2                  תמיכה של עמיתים  

1.2.3                  תמיכה משפחתית  

1.3                   חשיבות שגשוגו של השוטר  

1.4                   סיכום   

2.                   שיטה   

2.1                   נושא המחקר:  

2.2                   שאלת המחקר:

2.3                   משתתפים  

2.4                   כלי המחקר  

2.5                   השערות המחקר  

3.                   ממצאים   

3.1                   השערה א׳ – תמיכת משפחה ושגשוג 

3.2                   השערה ב׳ – תמיכת מפקד ושגשוג 

3.3                   השערה ג׳ – תמיכת עמיתים ושגשוג  

3.4                   השערה ד׳ – רמות השפעה של המשתנים   

4.                   דיון 

4.1                   תמיכת המשפחה ויכולת השגשוג של השוטר  

4.2                   תמיכת המפקד ושגשוג  

4.3                   תמיכת העמיתים   

4.4                   ההבדלים האורדינאליים בין תמיכות מסוגים שונים   

5.                   סיכום  

6.                   מקורות  

7.                   נספחים  

                     השאלון לשוטר

465.00 ₪
סוג עבודה:
סמינריון
סוג מחקר:
אמפירי
תגיות:
מדעי המדינה ויחבל | סוציולוגיה ואנתרפולוגיה | עבודה סוציאלית
שנת הגשה:
2016
מספר מילים:
7470
היקף עמודים:
31
מספר מקורות:
10
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.