מגדר ודרי רחוב בישראל

מזהה: 3774
מאמר חם

קורס - ביטחון סוציאלי (10558) 

נושא העבודה: מגדר ודרי רחוב בישראל.
שאלת המחקר: מהו הקשר שבין הגדרת משרד הרווחה בנוגע לדרי רחוב לקשיים של חסרות בית במדינת ישראל כמו גם הקושי בטיפולם?
 
הרציונל –

כפי שמתארת בנימין (2014), דרי רחוב בישראל מוגדרים רק בגרסה הגלויה שלהם, הגדרה אשר זוכה לביקורת פמיניסטית עקב אפיונה אשר מותאם במיוחד לתיאור חסרי בית גבריים ופחות לסיטואציות של בעיות דיור עבור נשים. בעבודה זו נסקור את ההגדרות הסוציאליות בארץ ובעולם, ונתמקד על דרות הרחוב וההבדל המגדרי בין חסרי וחסרות בית, תוך תשומת לב לשיטת חסר הבית הגלוי והסמוי. נשער כי קיים קשר בין ההגדרה הצרה של משרד הרווחה לקשיים בהן נתקלות דרות רחוב, ובנוסף נעריך כי דרך הטיפול של המדינה בדרות רחוב איננה מותאמת להן עקב עצם הגדרתה.

 

רשימת מקורות:

בנימין, ש׳ (2014). אזרחות מודרת: המקרה של "חסרות הבית" הסמויות. ביטחון סוציאלי, 94, דפים 19-43.

פז-פוקס, א׳ (2007). כבוד לעניים: בין כבוד האדם לזכות לביטחון סוציאלי. ביטחון סוציאלי, 75, דפים 9–37.

25.00 ₪
סוג עבודה:
הצעת מחקר
סוג מחקר:
עיוני
קורס:
ביטחון סוציאלי
תגיות:
סוציולוגיה ואנתרפולוגיה
שנת הגשה:
2016
מספר מילים:
568
היקף עמודים:
2
מספר מקורות:
15
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.