מוסד הנישואים בהיבט של נישואי תערובת בעלי לאום שונה

מזהה: 3770
מאמר חם

מילון אוקספורד, מגדיר נישואים כתופעה חברתית-תרבותית בה מתחייבים זוג אנשים לחיות זה לצד זה ולקיים חיים משותפים בעלי מחויבויות וזכויות כאחד. אם זאת ראוי לציין כי ההגדרה מהם נישואים משתנה מתרבות לתרבות כמו גם משתנה היסטורית (Haviland, Prins, McBride & Walrath, 2011). בתוך כך (זוהר, 2007), נישואי תערובת מתייחסים למיסוד של שני בני זוג בעלי רקע שונה - מבחינה תרבותית-חברתית, בארץ מוצאם וכדומה, אך בעיקר על רקע דתי. על-אף שברבות השנים התפיסה החברתית לגבי נישואים מעורבים השתנתה, בייחוד כלפי ארץ מוצא, והפכה לכזו המבוססת יותר על מאפיינים השכלתיים דומים, הרי שבכל הנוגע להתבוללות, התפיסה החברתית אינה ליברלית באותה המידה.

בעבודה זה ידון מוסד הנישואים בהיבט של נישואי תערובת בעלי לאום שונה, ובאופן ספציפי יהודי ללא יהודייה להיפך, במדינת ישראל. מאחר שההלכה כמו גם המוסד הרבני (בתי הדין הרבניים), החולש על ענייני הנישואים והגירושים בקרב יהודים במדינת ישראל, אוסר נישואים שכאלה, ופעמים רבות אף החברה עצמה שמרנית מכדי לקבלם, מבקשת עבודה זו לבחון את מידת הקבלה של החברה נישואים שכאלו במדינת ישראל, כפי שחשים אותה בני הזוג עצמם מנקודת מבטם.

 

סקירת ספרות

נישואים, כפי שהם מוכרים כיום, הם מיסוד הסכמי-חברתי של יחסים זוגיים. מיסוד שכזה היוצר סטאטוס חוקי חדש לבני הזוג ומהווה את מושג המשפחה. הגדרת הנישואים השתנתה לאורך ההיסטוריה ובתרבויות שונות, אולם מאפיינים כללים של הנישואים נותרו זהים - יצירת קשר פומבי ומחייב בין שני אנשים. 

 

מבוא.

סקירת ספרות.

שאלת המחקר. 

שיטת המחקר. 

כלי המחקר. 

אוכלוסיית המחקר. 

מהלך המחקר. 

ממצאים. 

יחס הסביבה הקרובה. 

יחס הממסד הדתי 

יחס הסביבה החברתית.

דיון 

ביבליוגרפיה.

מקורות בעברית.

מקורות באנגלית.

נספחים. 

נספח 1: הראיונות המתומללים  

265.00 ₪
סוג עבודה:
סמינריון
סוג מחקר:
איכותני
תגיות:
סוציולוגיה ואנתרפולוגיה
שנת הגשה:
2016
מספר מילים:
4294
היקף עמודים:
16
מספר מקורות:
14
נספח ראיונות:
יש
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.