תפיסת תקרת הזכוכית בקרב תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות

מזהה: 3777
מאמר חם

ארצות הברית, במשך שנים, הייתה ידוע כארץ כל האפשרויות. אך לא רק ארצות הברית מקדמת את התפיסה שכל אחד וכל ילד יכול לחלום. הרי איזהו הילד שאינו חולם שהוא קטן על מה שהוא רוצה להיות כשיהיה גדול? אסטרונאוט, או אולי רופא, או שאולי שוטר? המערכת החברתית בעולם המערבי מעודדת תלמידים לחלום ולשאוף ואף לעבוד קשה כדי להגשים את החלומות שלהם. עם זאת, לא מן הנמנע כי עבור חלק ארי מהאוכלוסייה, גם לחלום לא תמיד כדאי. אוכלוסיות מוחלשות מהוות חלק גדול אך נדמה שקוף, בתוך כל חברה מודרנית, אשר מקדשת ומקדמת את המצליחים, ומותירה את החלשים מאחור (Corak, 2006).

אוכלוסיות מוחלשות הינן אוכלוסיות קשות יום, בעלי תנאים שמקשים עליהם לבטא את הפוטנציאל החבוי של ילדיהם, וכך אלו נידונים להמשיך את גורל אבותיהם, לגדול אף הם בעוני, בעוד שהגלגל הבין דורי נמשך ונמשך. בין האוכלוסיות המוחלשות נמצאות אף אלו אשר נמצאות בפריפריה. אלו, נמצאות, מעבר לחוסר השוויון הסוציו-אקונומי, גם בקיפוח גיאוגרפי, כאשר מקומות אלו נמצאים תמיד בחוסר מתמיד של הזדמנויות, ואף קושי רב יותר להתפתח ולצאת מתוך מעגל העוני הנצחי (דה-שליט, 2005).

תחושת ייאוש זו, כך נטען במחקרים רבים, מתבטא אצל הילד מגיל צעיר מאד, ואילו זה מכיר בגורלו, ומתאים את עצמו למציאות חייו. כך נוצרת לה, סוג של 'תקרת זכוכית', או לפחות תפיסה של תקרת זכוכית, אשר מתבטאת בצורת החשיבה של הילדים, ומשפיעה על הבחירות אותם הם לוקחים בצעירותם, ואולי אף משפיעה על הדימוי העצמי שלהם, של משפחתם, ועל תחושת המסוגלות העצמית אותם הם מפתחים עם השנים (Bouchey & Harter, 2005). 

 

מבוא

1.         סקירת ספרות

1.1           אוכלוסיות מוחלשות

1.1.1                מאפיינים

1.1.2                מרכז ופריפריה

1.1.3                פערים בין מרכז ופריפריה

1.1.4                מדיניות של רווחה לטובת הפריפריה

1.2           תקרת הזכוכית

1.2.1                רקע

1.2.2                גורמים לתפיסה של תקרת הזכוכית

1.2.3                העברה בין דורית

1.3           ילדים ותקרת הזכוכית

1.3.1                היבטים פסיכולוגיים בקרב ילדים מאוכלוסיות מוחלשות

1.3.2                תפיסה עצמית של ילדים מאוכלוסיות מוחלשות

1.4           סיכום

2.         שיטות מחקר

2.1           כלי מחקר

2.2           משתתפי המחקר

2.3           הליך המחקר

2.4           ניתוח הנתונים

3.         ממצאים

3.1           מודעות הילדים למצבם הכלכלי של הוריהם

3.2           חלומות הילדים על העתיד

3.3           תחושת הביטחון והתמיכה

3.4           שותפות עם אחרים

3.5           מגדר

3.6           סיכום הממצאים

4.         דיון ומסקנות

4.1           תקרת הזכוכית של הילדים

4.2           ביטחון ושותפות

4.3           חלומות מגדריים

4.4           תרומת המחקר

4.5           מגבלות המחקר והצעות למחקרי המשך

5.         מקורות

נספחים

נספח א': שאלון המחקר

נספח ב': ראיונות המחקר

590.00 ₪
סוג עבודה:
סמינריון
סוג מחקר:
איכותני
תגיות:
חינוך | מגדר | סוציולוגיה ואנתרפולוגיה
שנת הגשה:
2017
מספר מילים:
14778
היקף עמודים:
31
מספר מקורות:
40
נספח ראיונות:
יש
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.