פיגור שכלי בינוני-קל בילדים

מזהה: 3764
מאמר חם

בשנים האחרונות החלו לשים דגש רב יותר על ראיית האדם כמכלול המורכב ממגוון יכולות ותכונות. על כן, החלו לעשות שימוש מועט יותר במונח פיגור שכלי ועברו להתייחס לאוכלוסייה זו במונחים כגון עיכוב קוגניטיבי, מגבלה קוגניטיבית וכדומה. באמצעות מונחים אלו מתוארים מצבים בהם הפרט סובל מהתפתחות מעוכבת או לא שלמה של היכולת הקוגניטיבית. בנוסף, מונחים אלו מתארים מגבלות בפיתוח כישורים בהתאם לרמה ההתפתחותית הכרונולוגית. כל אלו משפיעים על רמת האינטליגנציה של אותו אדם, על תפקודו היומיומי ועל כישוריו הקוגניטיביים, הלשוניים, המוטורים והחברתיים Ke & Liu, 2014)).

עבודה זו מתארת את תחום המגבלה הקוגניטיבית. הספרות המקצועית דנה במספר סוגיות מרכזיות הנוגעות לתחום זה כגון: מהי מגבלה קוגניטיבית (מהותה והגדרתה), כיצד ניתן לסווג את הלוקים בה ודרכי אבחון, מהם הגורמים לעיכוב הקוגניטיבי, מהם גורמי הסיכון וכיצד הם באים לידי ביטוי (תסמינים).  בסיום נתאר את דרכי טיפול והתמודדות עם העיכוב הקוגניטיבי הכוללים: חינוך, מטפלים מקצועיים (פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק וכדומה) וכן מניעה. מגוון נושאים אלו יידונו בפירוט בעבודה זו. תחילה נדון בנושא באופן כללי וכן נתמקד יותר באלו המסווגים כבעלי פיגור קל עד בינוני אשר מהווים את מרבית האוכלוסייה המאובחנת ( Ke & Liu, 2014).

סיווג ואבחון

ילדים המאובחנים כבעלי עיכוב קוגניטיבי מתאפיינים בתפקוד אינטלקטואלי נמוך ואינם ממשים מיומנויות למידה, תקשורת וסוציאליזציה. במהלך השנים סיווגו ילדים אלו לארבע רמות שונות של תפקוד אשר נקבעו באמצעות מבחני אינטליגנציה. 

 

מבוא

סיווג ואבחון

תסמינים

גורמים

דרכי טיפול והתמודדות / מניעה

ביבליוגרפיה   

90.00 ₪
סוג עבודה:
סקירת ספרות
סוג מחקר:
עיוני
תגיות:
בריאות הציבור | חינוך | חינוך מיוחד | פסיכולוגיה | רפואה
שנת הגשה:
2017
מספר מילים:
1485
היקף עמודים:
7
מספר מקורות:
4
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.