פסיכולוגיה - עבודה קצרה - 5 שאלות

מזהה: 7962
מאמר חם

חלק ראשון – שאלות סגורות

1. נכוןלא נכון

נכון. התינוק מגיע לעולם מוכן לקשר, ואחד הביטויים של מוכנות זו היא זיהוי פני האם והעדפה ברורה של האם על פני דמויות אחרות ועל פני אנשים זרים.

2. תיאוריית המזגתיאוריית ההתקשרות

תיאוריית המזג טוענת כי לכל תינוק ישנם מאפייני אופי מולדים המשתנים בין תינוק לתינוק. על פי התיאוריה, אחד מהממדים שמבדילים בין מזגים שונים הוא סף הגירוי- רמת הרגישות החושית לגירויים שונים בעולם. על פי תיאוריה זו, יש תינוקות שבאופן מולד יהיו יותר נינוחים למול גירויים שונים או חדשים, ויש תינוקות שסף הרגישות שלהם יהיה מאוד נמוך והם יתקשו לסבול גירויים שונים.

3. נכוןלא נכון

נכון. הזכרון לטווח ארוך תלוי בזכרון לטווח קצר. אם אדם לא יצליח לזכור מידע בזכרון לטווח הקצר, הזכרונות הללו לא יצליחו להמשיך את הדרך אל הזכרון לטווח הארוך. הזכרון לטווח קצר והזכרון לטווח ארוך קשורים בקשר ישיר זה לזה ולכן פגיעה באחד תשפיע ותפגע גם בשני.

 

חלק שני

האופן בו הילדים מתנהגים ומשחקים בסרטון תואם לתיאוריית הלמידה החברתית, אשר טוענת כי האדם הוא יצור חברתי ולכן הוא לומד התנהגויות מאחרים סביבו בתהליך של אינטרקציה חברתית, ובעיקר מצפייה וחיקוי. הילדים בסרטון חיקו, ככל הנראה, את התנהלות הוריהם- המהווים מודל משמעותי עבורם ואשר הם רואים בבתיהם- הקלדה במחשב של ברכת יום הולדת, צחצוח שיניים, בקשה לעזרה במטלות הבית או תלונה על כאב גב- מן הסתם, אלו דברים שהילדים צפו בהם בביתם או בסביבתם הקרובה. בסרטון, ניתן לראות את שלב החיקוי, בו לאחר שהילדים צפו בהתנהלויות אלו בסביבתם ועיבדו זאת במוחם, הם מחקים את ההתנהגויות הללו במשחק החופשי בגן. ניתן להגדיר את תהליך הלמידה של הילדים כתהליך למידה שנבע מצפייה עקיפה, כיוון שהם הפיקו לקחים מתוך צפייה בהתנהגות של דמויות אחרות בסביבתם.

25.00 ₪
סוג עבודה:
מטלה קטנה
סוג מחקר:
עיוני
תגיות:
פסיכולוגיה
שנת הגשה:
2021
מספר מילים:
1002
היקף עמודים:
3
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.