קצב וסנכרון בין-אישי בהתפתחות חברתית מוקדמת

מזהה: 7946
מאמר חם

מצגת סיכום מאמר.

שם המאמר:   Rhythm and interpersonal synchrony in early social development

 

 

מבוא:


•בני אדם הם לא רק בעלי נטייה לעבור לגירויים שמיעתיים-קצביים, אלא גם עוסקים, בדרך-כלל, בפעילות זו בקבוצות שבהן הקשר החברתי הוא יעד חשוב ומשותף.

•דוגמה: מוסיקה ותנועה (כולל ריקודים) הם חלק מטקסים דתיים וחלק מאירועים חברתיים חשובים כגון חתונות, הלוויות, ואפילו תרגילים צבאיים. דבר זה מצביע על כך, שהעיסוק במוזיקה מגביר את שיתוף הפעולה בין קבוצות.

•מאמר זה מציג ראיות לקשר בין תנועה סינכרונית לבין היותם של בני אדם פרו-סוציאליים. כמו כן, נבדקה התנהגותם של מבוגרים, נבחנו התנאים המוקדמים להתנהגות פרו-סוציאלית והוצגו עדויות להשפעה של הסנכרון על התנהגויות בגיל הרך.
 

25.00 ₪
סוג עבודה:
מצגת | סיכום מאמר
סוג מחקר:
עיוני
תגיות:
פסיכולוגיה
שנת הגשה:
2020
מספר מילים:
530
היקף עמודים:
6
מספר מקורות:
1
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.