אנגלית למתקדמים - ממ"ן 13

מזהה: 7930
מאמר חם

Maman 13: Effects of Video Games on Aggressive Thoughts and Behaviors

 

Questions based on the Abstract and Paragraphs 1 - 4

1.a.  Why does the writer think it is necessary to understand the effects of video violence on the brain?

The game industry in the past decade has exploded and many are aggressive and violent. Violent video games may be affecting the aggression of children and developing adolescents as violence and aggression is becoming increasingly common. 

   b. What is the name of the theory that the writer bases his beliefs about the effects of video violence?

The General Aggression model

 

2. What is the writer's definition of 'video games'?

The writer defines video games as any interactive multimedia in which the human game player has control over the main "character" in a simulated game world.

 

25.00 ₪
סוג עבודה:
מטלה קטנה
סוג מחקר:
עיוני
תגיות:
אנגלית
שנת הגשה:
2018
מספר מילים:
1498
היקף עמודים:
8
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.