הצגת תת תפריט
סינון עבודות
ביטול סינון
סינון לפי סוג עבודה
סינון לפי סוג מחקר
סינון לפי קורס
סינון לפי תגיות
שנת הגשה
משנה
עד שנה
מספר עמודים
ממספר עמודים
עד מספר עמודים
מספר מקורות
ממספר מקורות
עד מספר מקורות
מחיר
מחיר
עד מספר מחיר

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.