אנגלית למתקדמים - תרגיל

מזהה: 7929
מאמר חם

My name is Meital and I am a creative and flexible English teacher and I want to explain to you my teaching philosophy.  Everybody’s education is unique and no one can take away someone’s education they have received. Being able to communicate in another language is a luxury when working and traveling abroad and language learning is not an easy task to accomplish. To be an effective teacher, the teacher has many roles to accomplish.

I feel that the purpose of education is to improve society’s levels of understanding and communicating with one another as well as getting a well-paid job and live a comfortable life. I believe that teaching English to foreign students is my way to improve society and my goal is that foreign students should be able to read and communicate in English fluently and blossom in whichever field they would like.

I believe the classroom is a place where I, students and parents must contribute to maintain a positive atmosphere. I learn from students as much as they learn from me. All students are individual and everyone learns in their own way. I implement different methods of teaching - linguistic, visual, auditory and kinesthetic so that no one is left behind and I feel that when teaching English, the most effective teaching method is auditory. I know this because my students do better on verbal, spoken activities than in writing.

My students see my passion for teaching English and I show an interest in them. My classes are challenging but fair, I have discipline over my students, yet we have fun. I provide a high quality experience and do many activities and tasks with my students to keep the classes interesting.  Learning English is challenging for many of my students and I always reassure them by saying, ‘Don’t panic, don’t quit, it will become easier.’

My rules are simple- if they do not understand something they should come talk to me. I always reward effort and good grades with a reward system I have implemented. My methodology I use when teaching English is reading, lectures, vocabulary and language use, writing skills and public speaking skills. 

0.00 ₪
סוג עבודה:
מטלה קטנה
סוג מחקר:
עיוני
תגיות:
אנגלית
שנת הגשה:
2019
מספר מילים:
984
היקף עמודים:
2
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.