השפעת הרפורמות של שלטון אבי אחמד על הקבוצות האתניות השונות באתיופיה

מזהה: 7942
מאמר חם

שאלת המחקר: כיצד השפיעו הרפורמות של שלטון אבי אחמד על הקבוצות האתניות השונות באתיופיה?

ראשי פרקים:

מבוא

קבוצות אתניות באתיופיה
התמורות שחלו בשלטון באתיופיה

שלטונו של אבי אחמד
הרפורמות בשלטון באתיופיה

השפעת הרפורמות על הקבוצות האתניות

 

רשימת מקורות ראשונית:

לובוצקי, א. ווינטר, א. (2019). "האביב האתיופי": הרפורמות של ממשלת אתיופיה והשלכותיהן האזוריות. אפריקיה: התוכנית לחקר אפריקה, כרך 4 גליון מס' 7.

0.00 ₪
סוג עבודה:
הצעת מחקר
סוג מחקר:
עיוני
תגיות:
היסטוריה
שנת הגשה:
2019
מספר מילים:
160
היקף עמודים:
1
מספר מקורות:
6
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.