חישובי שכר - ממ"ן 11

מזהה: 7934
מאמר חם

שאלה 1.

א.                                            

בקיבולת העבודה הרגילה בשנה 1:                                     

מספר שעות של עובד אחד בחודש:                                     

            8*20=160                               

מספר שעות בחודש לכל 6 העובדים:                                               

            160*6=960                             

מספר השעות הדרושות בשנה 1:                                        

            420*25=10500                                   

מספר השעות הדרושות בחודש:                                         

            10500/12=875                        

מכאן יש עודף 85 שעות בחודש בשנה 1 בקיבולת העבודה הרגילה.      

                                   

ב.                                            

בקיבולת העבודה הרגילה בשנה 2:                                     

אותו מספר שעות בחודש לכל 6 העובדים:                                        

            960                             

מספר השעות הדרושות בשנה 1:                                        

            480*25=12000                                   

מספר השעות הדרושות בחודש:                                         

            12000/12=1000                                  

מכאן חסר 40 שעות בחודש בשנה 2 בקיבולת העבודה הרגילה.

                                               

ג.                                             

עובד החברה המועסק בשעות נוספות                                              

מקבל ב-5 השעות הראשונות                                  180*1.25=225 ₪/שעה

ובעד 16 השעות לאחר מכן                        180*1.50=270 ₪/שעה

עובד נוסף מקבל 300                   ₪/שעה             

לכן מנהל החברה צודק: כדאי להעסיק עובדי החברה בשעות נוספות                                          

כל עוד הדבר אפשרי.                   

                       

ד.                                            

מכיוון שבשנה 1 יש עודף שעות בקיבולת העבודה הרגילה,                                         

ואילו בשנה 2 - חוסר שעות, ניתן באמת להגדיל את הרווח                                          

אם חלק מהמכוניות להקדים מהשנה 2 לשנה 1. התנאי לרווח                                       

נוסף מירבי: מספר המכוניות שיוקדמו לשנה 1 גדול מספיק כדי                                    

להפסיק לשלם עבור שעות נוספות בשנה 2, וקטן מספיק כדי                                       

שלא צריך לשלם בשנה 1 עבור שעות נוספות.                                              

סה"כ עודף השעות בשנה 1                                    85*12=1020   

סה"כ חוסר השעות בשנה 2                                    40*12=480     

בשנה 1: עד ל-40 מכוניות נוספות לא יגרמו לצורך בשעות נוספות.                                          

בשנה 2: הקדמת 20 מכוניות לפחות לשנה 1 תביא לאפס שעות                                    

נוספות.                                     

לכן תוספת הרווח המירבית נקבל כאשר נקדים מ-20 עד 40 מכוניות                                         

מהשנה 2 לשנה 1. כמובן, אם מקדים, נגיד, 10 מכוניות, גם נקבל                                             

תוספת רווח אבל היא לא תהיה מירבית בתנאי הבעיה.

                                   

ה.                                            

כמו שראינו בסעיף ג, כדאי להעסיק עובדי החברה בשעות נוספות                                             

מאשר להעסיק עובדים נוספים.                                          

יחד עם זאת, בפני המנהל עומדות, למשל, החלופות הבאות.                                         

חלופה 1.                                               

כל חודש להעסיק כל עובד בלפחות 5 שעות נוספות. זה נותן בסה"כ 30                                     

שעות נוספות לכל 6 העובדים. בגין 30 השעות האלה ישלמו לעובדים                                        

 125% שכר. ובגין 10 השעות הנוספות בחודש שנותרו מ- 40 השעות                                      

 שבחוסר, ישלמו לעובדי החברה 150% שכר.                                              

חלופה 2 (שנראית פחות כדאית כלכלית).                                        

כל חודש להעסיק עובד נוסף ל-40 השעות שחסרות לחברה בשנה 2.     

                                   

0.00 ₪
סוג עבודה:
מטלה קטנה
סוג מחקר:
עיוני
תגיות:
התנהגות ארגונית | כלכלה ומימון | מנהל עסקים כללי
שנת הגשה:
2019
מספר מילים:
658
היקף עמודים:
4
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.