מוטיבציה בקרב תלמידים

מזהה: 7937
מאמר חם

תמצות מאמר

מאמר זה מתאר את תחום המוטיבציה ללמידה ואת המונחים המרכזיים שבהם משתמשים כיום אנשי חינוך וחוקרים בתחום במטרה להבין לעומק את תהליכי המוטיבציה בקרב תלמידים. בנוסף, המאמר סוקר דרכים שונות שבהן התיאוריות הללו מיושמות הלכה למעשה במטרה לשפר את המוטיבציה בקרב התלמידים בבתי הספר. חשוב להדגיש, כי התיאוריות בתחום המוטיבציה ללמידה ממשיכות להתפתח במרוצת השנים, וכמו כן נוספים חידושים בשיטות המחקר ובתכניות היישומיות בתחום. בד בבד, גדלה ההכרה בדבר החשיבות של תהליכים מוטיבציוניים ללמידה מצד העוסקים בתחום החינוך. על פי מאמר זה, היכרות עם התיאוריות והמחקרים הללו עשויה לתרום למורים בקידום הלמידה וההתפתחות של התלמידים בבתי הספר, אך בשביל שהדבר יקרה בפועל, על אנשי החינוך להתייחס לתיאוריות הללו בצורה מעמיקה.

0.00 ₪
סוג עבודה:
סיכום מאמר
סוג מחקר:
עיוני
תגיות:
חינוך
שנת הגשה:
2020
מספר מילים:
135
היקף עמודים:
1
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.