קידום החינוך הלשוני

מזהה: 7933
מאמר חם

שאלה מס. 1 הצגת מטרות החינוך הלשוני, בחוברת

התלמיד ידע לפתח יכולת ביטוי והתנסחות שתאפשר לו התמצאות בעולם הסובב והשגת מטרותיו ורצונותיו.
התלמיד יוכל להבין את הטקסט הכתוב על מגוון משמעויותיו וכוונותיו, יוכל לדון עם הסובבים במשמעויות התוב ולהפיק תועלת וסיפוק עניין אישי מתוך הכתוב

גיבוש תוכנית שתשלים תהליך רכישת הקריאה, בקרב שכבות ג-ד. ולאלה שרכשו את יסודות הקריאה – לחזק ולקדם את שטף הקריאה
תרגול הפקת משמעות רלוונטית, מתוך טקסטים בעלי סגנון, מבנה ומשמעויות  שונים.              פיתוח יכולת קריאה ביקורתית ופרשנות ויישום המסרים, מתוך הכתוב.  
פיתוח הוראה לקריאת טקסטים ספרותיים, בעלי צורות מבניות ומטבעות לשון יחודיים
עידוד קריאה מתוך עניין אישי ככלי לפיתוח אוצר מילים וידע תרבותי אישי עשיר, וכדרך לשיפור הישגים לימודיים.
גיבוש סביבה לימודית עם חשיפה מירבית לחומר הכתוב, במטרה לפתח אוצר מילים.  
פיתוח נושאי לימוד המגבשים את יכולת התלמיד להעלות בכתב טקס בעל משמעות ומבנים תחביריים נכונים, באופן עצמאי 

0.00 ₪
סוג עבודה:
מטלה קטנה
סוג מחקר:
עיוני
תגיות:
חינוך
שנת הגשה:
2020
מספר מילים:
636
היקף עמודים:
3
בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.